Smag på lektionen

Ufuldkommen subdominant i mol

Smag på lektionen

Ufuldkommen subdominant i mol

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Ufuldkommen subdominant i mol“ i kurset om funktionsharmonik. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Subdominanten i mol kan – ligesom i dur – være ufuldkommen ved at have tilføjet en sekst og mangle kvinten.

Analysér eksemplet. Hvor er den ufuldkomne subdominant, og hvordan vil du becifre den?

Nodeeksempel

Eksempel 1

Den ufuldkomne subdominant er placeret som den anden akkord, og den becifres Bdim/D. Akkorden er derfor helt magen til den ufuldkomne dominant i den parallelle durtoneart (c-dur). Det kan derfor virke mærkeligt, at en akkord kan være både subdominant og dominant, helt afhængig af den sammenhæng den indgår i.

Hvorfor tror du, at Bdim/D i eksemplet klinger som en ufuldkommen subdominant i stedet for en ufuldkomment dominant?

Nodeeksempel

Eksempel 2

Ufuldkomne akkorder anvender en slags „spøgelsestoner“. Det vil sige toner, der ikke er der, men som høres alligevel. Det betyder, at helt afhængig af hvilken sammenhæng akkorden indgår i, er det forskellige „spøgelsestoner“, der uhørligt klinger med. Det er dét, som gør at akkorden opleves forskelligt. Bdim/D er derfor en ufuldkommen subdominant i a-mol, mens den i c-dur er en ufuldkommen dominant.

Hør eksemplet, hvor den ufuldkomne akkord først spilles alene og efterfølgende med „spøgelsestonen“. Hvis du hører godt efter, kan du høre forskellen.

Nodeeksempel

Eksempel 3: De farvede noder er „spøgelsestonerne“.

En ufuldkommen subdominant i mol becifres som en 2.-trinsakkord med tertsen i bassen. Det er den tone, som svarer til subdominantens grundtone.

Hvordan vil du becifre den ufuldkomne subdominant i eksemplet?

Nodeeksempel

Eksempel 4

Tonearten er Dm. 2.-trinsakkorden er derfor Edim. Tertsen i Edim er g. Derfor becifres den ufuldkomne subdominant som Edim/G.

Nodeeksempel

Eksempel 5

Lad os prøve en sidste gang.

Hvordan vil du becifre den ufuldkomne subdominant i eksemplet?

Nodeeksempel

Eksempel 6

Tonearten er Bm. 2.-trinsakkorden er derfor Cdim. Tertsen i Cdim er e. Derfor becifres den ufuldkomne subdominant som Cdim/E.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal