Treklange

Med bare tre toner kan man lave de akkorder, som bruges i alverdens musik. Lær akkordernes opbygning og forskelligartede klange at kende.

En akkord er den klang, som opstår, når flere forskellige toner klinger på samme tid. Der kan selvfølgelig laves mange forskellige kombinationer af toner og dermed klange, men de mindste af disse består af kun 3 toner. De kaldes derfor treklange, og de fungerer som fundamentet for alle de mange andre akkorder, der kan laves. Derfor er det vigtigt, at du kender og forstår opbygningen af treklange.

En treklang – og alle andre akkorder – har et navn, der fungerer som en formel. Navnet kaldes for en becifring, og den beskriver, hvilke toner akkorden består af. En akkords becifring skrives altid over noderne.

På samme måde som en kemiker ved, at H₂O er formlen for vand, så ved en musiker, at becifringen Em er formlen for en e-molakkord, og dermed også hvilke toner akkorden består af. Musikeren kan også regne baglæns og finde becifringen for en akkord alene ud fra tonerne. Alt det lærer du i kurset om treklange.

Kurset består af 16 lektioner

Treklangen | Durtreklangen | Moltreklangen | Den formindskede treklang | Den forstørrede treklang | Dur, mol, formindsket og forstørret | Omvendinger | Treklange i grundform som brudt akkord | Treklange i grundform som harmoni | Omvendinger af treklange som brudte akkorder | Treklange i omvendinger som harmoni | Sus2- og sus4-treklange | Omvendinger af sustreklangen | Treklange i spredt beliggenhed | Treklange med fordoblinger | Den formindskede durtreklang