Smag på lektionen

Treklange med fordoblinger

Smag på lektionen

Treklange med fordoblinger

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Treklange med fordoblinger“ i kurset om intervaller. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Nogle gange består en treklang af mere end tre toner. Det sker, når nogle af treklangens toner er repræsenteret mere end ét sted. Man kalder dette for fordoblinger.

Undersøg eksemplet. Treklangen er Fm, men hvilken tone er fordoblet? Tag eventuelt klaveret til hjælp.

Nodeeksempel

Eksempel 1: Fm med en fordobling.

Klaver

Treklangen har fordoblet kvinten (c), der optræder to steder i akkorden.

Fordoblingen har ingen indflydelse på treklangens type. Det er stadig en almindelig Fm. Det betyder, at når du står overfor en akkord med fordoblinger og skal finde ud af, hvad det er for en akkord, skal du blot fokusere på de unikke toner – dvs. hvilke tonenavne, der er repræsenteret. I dette tilfælde er det tonerne f, a og c.

Nodeeksempel

Eksempel 2: De farvede noder angiver den fordoblede kvint.

Lad os prøve igen.

Hvilke toner er de unikke her?

Nodeeksempel


Eksempel 3: En treklang med fordoblinger.

Klaver

De unikke toner er a, c og e. Treklangen er A med fordoblet grundtone.

Nodeeksempel

Eksempel 4: De farvede noder angiver den fordoblede grundtone.

Du kan møde fordoblinger mange steder. Ét af stederne er i en firstemmig korsats, hvor alle fire stemmer tilsammen skal synge en treklang. Det kan kun lade sig gøre, hvis én af tonerne i treklangen fordobles.

Akkorden vil i en korsats med fire stemmer oftest også være i spredt beliggenhed og være noteret i to systemer, så de dybe og de høje toner kan rummes uden alt for mange bilinjer.

I en firstemmig korsats som nedenfor synger sopranen den øverste tone, mens alten synger den næstøverste tone. De to kvindestemmer er altså noteret i g-nøglen i øverste system. Systemet med f-nøglen er til de to herrestemmer, og her synger tenoren den øverste stemme, mens bassen synger den nederste stemme.

Undersøg eksemplet. Hvilke treklange er der tale om, og hvilke toner er fordoblet? Tag eventuelt klaveret til hjælp.

Nodeeksempel

Eksempel 5: Treklange i spredt beliggenhed i to systemer med fordoblinger.

Klaver

Treklangene er C med fordoblet kvint, G med fordoblet grundtone og C med fordoblet grundtone.

Læg mærke til skråstregen, der efterfølges af et tonenavn, i becifringerne. Skråstregen markerer, at det tonenavn, der står bagefter, er bastonen. Man bruger den kun, når bastonen ikke er grundtonen.

Grundtonen i den første akkord er c, fordi den er en c-durtreklang, men bastonen er et e, og derfor skrives becifringen C/E. Den anden akkord har heller ikke grundtonen g i bassen. Her er den dybeste tone et b, og derfor skrives becifringen G/B.

Nodeeksempel

Eksempel 6: De farvede noder er de fordoblede toner.

Lad os prøve igen.

Hvilken treklang er der tale om her? Tag eventuelt klaveret til hjælp.

Nodeeksempel

Eksempel 7: En treklang med fordoblinger.

Klaver

Treklangen er en Gm/B med fordoblet grundtone. Bastonen bes er forskellig fra grundtonen g, og derfor skal den skrives efter skråstregen.

Nodeeksempel

Eksempel 8: De farvede noder er de fordoblede grundtoner.

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal