Tonalitet

Lær om dur- og molskalaer, tonearterne og deres akkorder samt det fantastiske værktøj: kvintcirklen.

Det meste af den musik, du lytter til, har en bestemt tonalitet, fordi der er én tone, musikken falder til ro på. Det oplever du, hver gang du synger en sang. Som regel er det den tone, sangen slutter på, og den tone kaldes for grundtonen i musikken. Hvis du stiller de øvrige toner i rækkefølge ud fra grundtonen, får du toneartens skala. De to mest brugte skalaer i vores del af verden er durskalaen og molskalaen. De lyder meget forskelligt, fordi nogle af tonerne i dem har forskellige afstande til grundtonen. I kurset om tonalitet lærer du skalaerne at kende, og du lærer også, at tonearten har betydning for, hvilke akkorder der kan laves ud fra de forskellige toner, der er med i tonearten. Du kommer også til at lære kvintcirklen. Den er et meget smart redskab, når man skal gennemskue, hvilken toneart et bestemt stykke musik står i.

Grundtonen er den tone, som alle de andre toner i melodien forholder sig til. Det er den tone, der opleves som hjem, mens alle de andre toner opleves som ude.
Desuden er størrelsen af tertsen i tonearten afgørende for, om tonearten er dur eller mol. I c-dur er tertsen et e, og den er en stor terts i forhold til c. I a-mol er tertsen et c, og den er en lille terts i forhold til a.

Kurset indeholder 17 lektioner

Tonalitet | Durskalaen | Molskalaen | Dur versus mol | Faste fortegn og kvintcirklen | Tonalitet og treklange i dur | Tonalitet og treklange i mol | Tonalitet og firklange i dur | Tonalitet og firklange i mol | Durskalaen: A-, e-, es- og as-dur | Durskalaen: B-, des-, fis- og ges-dur | Molskalaen: Fis-, cis-, c- og f-mol | Molskalaen: Gis-, dis-, bes- og es-mol | Tonalitet og treklange: A-, e-, es- og as-dur | Tonalitet og treklange: B-, fis-, des- og ges-dur | Tonalitet og treklange: Fis-, cis-, c- og f-mol | Tonalitet og treklange: Gis-, dis-, bes- og es-mol