Smag på lektionen

Tonalitet og treklange i dur

Smag på lektionen

Tonalitet og treklange i dur

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Tonalitet og treklange i dur“ i kurset om tonalitet. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Det er ikke alle akkorder, der passer sammen med den tonalitet, du spiller i. Hør eksemplet, hvor der spilles en c-durskala med akkorden F som akkompagnement.

Kan du forklare, hvorfor det lyder så underligt?

Nodeeksempel

Eksempel 1: C-durskala akkompagneret af F.

Det lyder underligt, når F akkompagnerer en c-durskala, fordi ingen af tonerne i F (fis, ais og cis) indgår i skalaen. Tonerne i F (eller tonerne i skalaen) vil derfor høres som „fremmede objekter“, der ikke hører til. Som hovedregel kan man sige, at alle fremmede toner bryder tonaliteten.

Prøv at høre eksemplet. Her akkompagneres c-durskalaen af C, hvis toner (c, e og g) alle indgår i skalaen. Kan du høre forskellen? Gå eventuelt tilbage og genhør skalaen akkompagneret af F.

Nodeeksempel

Eksempel 2: C-durskala akkompagneret af C.

Nogle gange sker det dog, at der anvendes toner, der ikke er med i tonaliteten – uden at tonaliteten reelt brydes. Når det kan lade sig gøre, skyldes det, at bruddet kun er ganske kortvarigt, og at der hurtigt vendes tilbage til tonerne i tonaliteten. For dig er det vigtigt at vide, at selvom der kan forekomme små afvigelser, gælder hovedreglen stadig. Alle fremmede toner bryder tonaliteten, men afhængigt af hvordan det gøres, kan det opleves næsten uhørligt.

Hør eksemplet, hvor C-durskalaen akkompagneres af hele 5 akkorder (C, Cdim, Dm, G7, C). Akkorden Cdim introducerer den fremmede tone cis, men det er kun i to taktslag, og placeringen er nøje udvalgt, så den ikke kolliderer med toner i melodien. Den videreføres også til den næste tone i tonaliteten.

Nodeeksempel

Eksempel 3: C-durskala med akkompagnement. Den farvede tone er tonalitetsfremmed.

Men hvilke treklange kan der så laves af tonerne i en durskala?

Se og hør eksemplet. Her er der bygget en treklang på hver tone af c-durskalaen – 7 forskellige i alt. Hvilke treklange er der tale om? Tag klaveret til hjælp.

Nodeeksempel

Eksempel 4: Treklange i c-dur.

Klaver

De treklange, du kan bygge af tonerne i en c-durskala, er C, Dm, Em, F, G, Am og Bdim.

Hvor mange forskellige typer treklange er der? På hvilke trintal optræder de forskellige treklangstyper?

Nodeeksempel

Eksempel 5: Treklange der kan bygges af c-durskalaen.

Der findes 3 forskellige treklangstyper – dur, mol og dim. De er placeret således:

Type Trintal
Dur 1, 4 og 5
Mol 2, 3 og 6
Dim 7

Det er vigtigt, du lærer treklangstyperne og deres placering i dur udenad, fordi de altid har samme rækkefølge i alle durtonearter.

Nodeeksempel

Eksempel 6: Treklange der kan bygges af c-durskalaen.

Treklange i andre durtonearter – og hvordan du holder styr på dem

Uanset hvilken durskala du anvender, vil treklangen på 1., 4. og 5. trin altid være dur, treklangene på 2., 3. og 6. trin vil altid være mol, og på 7. trin vil treklangen altid være formindsket. Når man skifter til en anden durtoneart, er det udelukkende treklangenes grundtoner, der forandrer sig.

Hvis du skal finde af, hvilke treklange der kan bygges af en vilkårlig durskala, skal du derfor kombinere din viden om trintal, skalaens tonenavne og treklangstyperne i dur. Lad os prøve.

Hvilke treklange kan bygges af tonerne i en d-durskala?

Nodeeksempel

Eksempel 7: D-durskala.

De treklange, du kan bygge af tonerne i en d-durskala er D, Em, Fm, G, A, Bm og Cdim.

 • Tonerne på 1., 4. og 5. trin er d, g og a. De treklange, som kan bygges på 1., 4. og 5. trin, er altid dur. Derfor er treklangene på 1., 4. og 5. trin D, G og A.
 • Tonerne på 2., 3. og 6. trin er e, fis og b. De treklange, som kan bygges på 2., 3. og 6. trin, er altid mol. Derfor er treklangene på 2., 3. og 6. trin Em, Fm og Bm.
 • Tonen på 7. trin er cis. Den treklang, som kan bygges på 7. trin, er altid dim. Derfor er treklangen på 7. trin Cdim
Nodeeksempel

Eksempel 8: Treklange der kan bygges ud fra d-durskalaen.

Lad os prøve igen.

Hvilke treklange kan du bygge af tonerne i en bes-durskala?

Nodeeksempel

Eksempel 9: Bes-durskala.

De treklange, du kan bygge af tonerne i en bes-durskala, er B, Cm, Dm, E, F, Gm og Adim.

 • Tonerne på 1., 4. og 5. trin er bes, es og f. De treklange, som kan bygges på 1., 4. og 5. trin, er altid dur. Derfor er treklangene på 1., 4. og 5. trin B, E og F.
 • Tonerne på 2., 3. og 6. trin er c, d og g. De treklange, som kan bygges på 2., 3. og 6. trin, er altid mol. Derfor er treklangene på 2., 3. og 6. trin Cm, Dm og Gm.
 • Tonen på 7. trin er a. Den treklang, som kan bygges på 7. trin, er altid dim. Derfor er treklangen på 7. trin Adim.
Nodeeksempel

Eksempel 10: Treklange der kan bygges af bes-durskalaen.

Lad os prøve igen.

Hvilke treklange kan du bygge af tonerne i en G-durskala?

Nodeeksempel

Eksempel 11: G-durskala.

De treklange, du kan bygge af tonerne i en g-durskala er G, Am, Bm, C, D, Em og Fdim.

 • Tonerne på 1., 4. og 5. trin er g, c og d. De treklange, som kan bygges på 1., 4. og 5. trin, er altid dur. Derfor er treklangene på 1., 4. og 5. trin G, C og D.
 • Tonerne på 2., 3. og 6. trin er a, b og e. De treklange, som kan bygges på 2., 3. og 6. trin, er altid mol. Derfor er treklangene på 2., 3. og 6. trin Am, Bm og Em.
 • Tonen på 7. trin er fis. Den treklang, som kan bygges på 7. trin, er altid dim. Derfor er treklangen på 7. trin Fdim.
Nodeeksempel

Eksempel 12: Treklange der kan bygges af g-durskalaen.

Lad os prøve en sidste gang.

Hvilke treklange kan du bygge af tonerne i en F-durskala?

Nodeeksempel


Eksempel 13: F-durskala.

De treklange, du kan bygge af tonerne i en f-durskala er F, Gm, Am, B, C, Dm og Edim.

 • Tonerne på 1., 4. og 5. trin er f, bes og c. De treklange, som kan bygges på 1., 4. og 5. trin, er altid dur. Derfor er treklangene på 1., 4. og 5. trin F, B og C.
 • Tonerne på 2., 3. og 6. trin er g, a og d. De treklange, som kan bygges på 2., 3. og 6. trin, er altid mol. Derfor er treklangene på 2., 3. og 6. trin Gm, Am og Dm.
 • Tonen på 7. trin er e. Den treklang, som kan bygges på 7. trin, er altid dim. Derfor er treklangen på 7. trin Edim.
Nodeeksempel

Eksempel 13: Treklange der kan bygges af f-durskalaen.

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

 • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
 • auditive eksempler
 • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
 • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
 • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
 • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
 • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
 • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal