Smag på lektionen

Tonalitet og firklange i dur

Smag på lektionen

Tonalitet og firklange i dur

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „ Tonalitet og firklange i dur“ i kurset om tonalitet. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Treklange er ikke de eneste akkorder, der kan defineres ud fra durskalaens toner. Hvis du tilføjer en ekstra terts oven på treklangens to eksisterende tertser, udvides treklangen med en septim og bliver til en firklang. Se eksemplet.
Nodeeksempel

Eksempel 1: Firklange i c-dur. De farvede noder er septimerne.

Firklange er nogle af de mest brugte akkorder i moderne musik. Specielt i forbindelse med jazz og latin, men også i pop og rock. Derfor er det godt at vide, hvilke firklange der kan rummes indenfor durtonaliteten.

Kig nærmere på eksemplet. Hvilke firklange er der tale om?

Nodeeksempel

Eksempel 1: Firklange i c-dur. De farvede noder er septimerne.

Klaver

Akkorderne er alle de kendte treklange i dur med tilføjet septim. Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7 og Bm75.

Læg mærke til at 7.-trinsakkorden, Bm77 har alle intervaller formindsket – også septimen – mens m75 har en lille septim.

Nodeeksempel

Eksempel 2: Firklange og becifringer i c-dur. De farvede noder er septimerne.

Har du lagt mærke til, at det ikke er alle septimerne, der har samme størrelse?

På hvilke trin er septimerne store? Hvilken firklangstype er der tale om, hvor septimerne er store?

Nodeeksempel

Eksempel 2: Firklange og becifringer i c-dur. De farvede noder er septimerne.

I durskalaen er det kun på 1. og 4. trin, at septimerne er store. Det er derfor, de noteres som maj7 (major 7) og ikke blot 7, der er underforstået lille. Du kan derfor nemt holde rede på, hvor septimerne er store og små. Du skal blot huske, at septimerne på 1. og 4. trin er store – resten er små.

Nodeeksempel

Eksempel 3: De to firklange i durtonaliteten, hvor septimen er stor.

Reglen om, at det kun er på 1. og 4. trin at septimerne er store gælder selvfølgelig uanset, hvilken durtonalitet du er i. Lad os prøve.

Hvilken størrelse har septimen i den firklang, der kan bygges med denne grundtone i denne durtoneart?

Nodeeksempel


Eksempel 4: Kombiner din viden om toneart, trintal og firklange.

Tonearten er f-dur. Den firklang, der skal bygges, er placeret på 2. trin (g). Septimerne er kun store på 1. og 4. trin. Derfor er septimen lille, og treklangen er Gm7.
Nodeeksempel

Eksempel 5: Firklang på 2. trin i f-dur.

Lad os prøve en sidste gang.

Hvilken størrelse har septimen i den firklang, der kan bygges i denne durtoneart med denne grundtone?

Nodeeksempel

Eksempel 6: Kombiner din viden om toneart, trintal og firklange.

Tonearten er d-dur. Den firklang, der skal bygges, er placeret på 4. trin (g). Septimerne er kun store på 1. og 4. trin. Derfor er septimen stor, og treklangen er Gmaj7.
Nodeeksempel

Eksempel 7: Firklang på 4. trin i D-dur.

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal