Smag på lektionen

Stedfortrædere i mol

Smag på lektionen

Stedfortrædere i mol

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Stedfortrædere i  mol“ i kurset om funktionsharmonik. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

I mol anvendes stort set kun stedfortræderen for tonika, meget sjældent for dominanten og aldrig for subdominanten.

Reglerne for en stedfortræder er helt de samme som i dur: Stedfortræderakkorden følger lige efter dominanten eller en bidominant, og den ligger to skalatrin under den hovedfunktion, den erstatter.

I mol vil akkorden to skalatrin under en tonika eller dominant have modsat tonekøn og derfor være en durakkord. I en durtoneart er stedfortræderne i mol. Lad os først prøve med en tonikastedfortræder.

Tonearten, subdominanten og dominanten er allerede angivet. Hvilken akkord skal indsættes efter dominanten, hvis den skal være en stedfortræderakkord?

Nodeeksempel

Eksempel 1

Stedfortræderakkorden er F. Dominanten peger på tonika (Am). Tonen, der ligger to skalatrin under tonikas grundtone, er f. En stedfortræderakkord har det modsatte tonekøn af den akkord, som den erstatter. Derfor er stedfortræderakkorden F.

Prøv at lytte til klangen af stedfortræderen. Kan du fornemme, at den har samme overraskende virkning som stedfortræderen i dur?

Nodeeksempel

Eksempel 2: En kadence med stedfortræder for tonika.

Lad os prøve med en stedfortræder for dominanten.

Tonearten, tonika og vekseldominanten er allerede angivet. Hvilken akkord skal indsættes efter vekseldominanten, hvis den skal være en stedfortræder for dominanten?

Nodeeksempel

Eksempel 3

Stedfortræderakkorden er C. Vekseldominanten peger på dominanten, der i denne forbindelse bør regnes som en moldominant (Em). Tonen, der ligger to skalatrin under moldominantens grundtone, er c. En stedfortræderakkord har det modsatte tonekøn af den akkord, som den erstatter. Derfor er stedfortræderakkorden C.

Nodeeksempel

Eksempel 4: En kadence med stedfortræderen for dominanten.

Lad os prøve i en anden toneart.

Tonearten, subdominanten og dominanten er allerede angivet. Hvilken akkord skal indsættes efter dominanten, hvis den skal være en stedfortræder for tonika?

Nodeeksempel

Eksempel 5

Stedfortræderakkorden er E. Dominanten peger på tonika (Gm). Tonen, der ligger to skalatrin under tonikas grundtone, er es. En stedfortræderakkord har det modsatte tonekøn af den akkord, som den erstatter. Derfor er stedfortræderakkorden E.

Nodeeksempel

Eksempel 6: En kadence med stedfortræder for tonika.

Lad os prøve en sidste gang.

Hvad vil stedfortræderen for dominanten være her?

Nodeeksempel

Eksempel 7

Stedfortræderakkorden er G. Vekseldominanten peger på moldominanten (Bm). Tonen, der ligger to skalatrin under moldominantens grundtone, er g. En stedfortræderakkord har det modsatte tonekøn af den akkord, den erstatter. Derfor er stedfortræderakkorden G.

Nodeeksempel

Eksempel 8: En kadence med stedfortræderen for dominanten.

Stedfortræderen for subdominanten kan ikke lade sig gøre i mol. Årsagen er, at akkorden, der ligger to skalatrin under subdominanten, er den formindskede treklang. Den har ikke en selvstændig funktion, og den virker dominantisk. Derfor kan den ikke være en erstatning for subdominanten.

Lyt til eksemplet, der forsøgsvist spiller en bidominant til subdominanten, men den erstattes af den formindskede treklang to skalatrin under subdominanten. Læg mærke til, hvor mærkeligt og anderledes det klinger.

Nodeeksempel

Eksempel 9

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal