Nodelæsning

Kurset indeholder alt om toner, noder og rytmer. Du lærer at læse noder, så du selv kan spille melodier. Kurset kræver ingen forudsætninger. Du lærer det hele fra begyndelsen.

Nodelæsning er et redskab, der gør mange ting meget nemmere. Du kan hurtigt lære musik, andre har skrevet. Du kan fastholde og videregive dine musikalske ideer og tanker. Noder visualiserer musikken på en måde, der gør den helt konkret. Nodelæsning giver os et fælles sprog, så vi kan have en meningsfuld dialog om musikken. Det er derfor, nodelæsning er det første kursus på Musicality.

Kurset får dig hurtigt i gang med at forstå et nodebillede. Du lærer, hvordan forskellige rytmer skrives og udføres, og hvordan vores oplevelse af den samme rytme forandrer sig, hvis den spilles hurtigt eller langsomt. Du lærer også, hvad tonerne hedder, og hvor de ligger på et klaver – det er nemlig det bedste instrument til at forstå musikteori med, fordi det er nemt at oversætte mellem noderne og klaveret. Og så lærer du naturligvis, hvad alle noderne hedder.

Når man skal lære at læse noder, kan det virke, som om man skal til at lære at læse og forstå et fremmed sprog. Heldigvis er det knapt så indviklet. Et nodebillede viser nemlig grundlæggende kun to ting – hvilken tone der skal spilles (tonehøjde), og hvornår tonen skal spilles (rytme).

Kurset er Musicalitys største og mest omfattende og indeholder hele 39 lektioner

Introduktion til nodelæsning | Rytme | Pauser | Tempo og oplevelse | Spil rytmer i forskellige tempi | Rytmeforløb på 4 takter | Klaverets opbygning og tonernes navne | Stamtoner i flere oktaver | Noder og tonehøjder | Læs tonehøjder – let og ubesværet | Flydende læsning – enstreget oktav | Bindebuer | Ottendedele – noder og pauser | Afledte tonenavne | Noder til afledte toner | Læs afledte toner – let og ubesværet | Punkteringer | Læs høje toner i g-nøglen – let og ubesværet | Sekstendedele – noder | Sekstendedele – figuren  | Flydende læsning – tostreget oktav | Sekstendedele – figuren  | Sekstendedele – figuren  | Sekstendedele – pauser | F-nøglen | Læs toner i lille oktav – let og ubesværet | Flydende læsning – lille oktav | Noder i store oktav | Læs toner i store oktav – let og ubesværet | Flydende læsning – store oktav | Trioler | Høje toner i f-nøglen | Læs høje toner i f-nøglen – let og ubesværet | Halvnoder som puls | Ottendedele som puls | Swing