Sådan fungerer det

Rapportering

Rapportering

Sådan fungerer det

En stor styrke ved Musicality er rapporteringen. Det vil sige muligheden for at følge de studerendes faglige udvikling tæt.

Det er normalt  meget svært at vide præcist, hvad dine studerende reelt forstår og mestrer. Der skal faktisk ikke ret mange studerende til, før det bliver overordentlig vanskeligt.  Det er her Musicalitys rapportering viser sin styrke.

Musicality er hierarkisk opbygget. Øverst har du kurser, der er underopdelt i lektioner. Lektionerne er der, hvor selve læringen foregår. De beskæftiger sig med hvert sit afgrænsede underområde. En lektion består af:

Formidlingsside(r)
Slideshow(s), der formidler den viden der er nødvendig for at kunne løse de efterfølgende relaterede øvelser.

Øvelsesside(r)
En serie af flere ensartede og relaterede opgaver. For at bestå øvelsen, skal den studerende bestå et fast antal opgaver korrekt i træk – f.eks. 4. Det sikrer automatisering af læringen.

Til eksempel indeholder kurset Nodelæsning  lektionen Noder og tonehøjder der, når man åbner den, består af to formidlingssider med essentiel viden og fem øvelsessider med opgaver, der træner hver deres element. Hvis en studerende løser alle opgaver i alle øvelser anses lektionen for bestået og modtager fem stjerner – en for hver øvelse.

Musicalitys rapportering måler udelukkende på beståelse af øvelser. Ikke fordi formidlingssiderne er mindre vigtige, men fordi det indhold der formidles, regnes som forstået, hvis den studerende kan løse de tilknyttede øvelser.

To indgange til rapportering

Du kan vælge at se rapporteringen på to måder:

  • individuelt niveau, hvor du kan åbne rapporteringen for den enkelte studerende og se progressionen.
  • lektionsniveau, hvor du kan åbne rapporteringen for den enkelte lektion og se progressionen for de studerende, der har arbejdet med lektionen.

Hvad du skal bruge afhænger helt af, hvordan du anvender Musicality i undervisningen, og hvad du er interesseret i at vide.

Rapportering på individuelt niveau

Vælg Mine studerende fra hovedmenuen.

Rapportering på individuelt niveau

Øverst er dine studerende i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Her kan du se, at Elev 1 har gennemført 1,5% af det samlede indhold, mens Elev 2 kun har gennemført 0,8%.

De gule stjerner ud for elevens navn viser, hvor mange øvelser den studerende har gennemført. F.eks. har Elev 1 gennemført 5 øvelser.

Tidspunktet efter den studerendes navn viser, hvornår den studerende sidst har været aktiv. For at være aktiv, skal den studerende logge ind, åbne en lektion eller gemme data.

Hvis du vil undersøge den studerendes status nærmere, kan du åbne den studerendes resultater ved at vælge navnet.

Rapportering i detaljer

Her kan du se, at Elev 1 har gennemført 5,1% af kurset Nodelæsning, men intet andet. Hvis du vil vide, hvilke lektioner Elev 1 har taget, skal du blot åbne kurset ved at vælge det.

Flere detaljer

Her kan du se, at Elev 1 har gennemført (og dermed bestået) lektionerne Introduktion til nodelæsning og Rytme, men intet andet.

Sidst, hvis du vil vide, hvad der præcist er præsteret i den enkelte lektion, skal du blot klikke på en lektion med procentangivelse. Lektioner uden procentangivelse er endnu ikke påbegyndt. Det kan være meningsfuld i tilfælde, hvor den studerende har udfordringer med lektionen.

Detaljer

Bestil et møde

Rapportering på lektionsniveau

  • Vælg Mine studerende fra topmenuen
  • Vælg LEKTIONER fra menuen for oven

Lektionsniveau

Her ser du alle kurser

Åbn det kursus, du er interesseret i og find den lektion, du ønsker information om.

Eksempel

Her er lektionen Rytme i kurset Nodelæsning åbnet. Elev 1 er færdig og Elev 5 har påbegyndt lektionen, men endnu ikke gennemført nogle øvelser. Elev 2 har slet ikke haft lektionen åben.

Hvis du ønsker flere detaljer kan du klikke på studerende med procentangivelse.

Detaljer

Her er det lektionen Rytme for Elev 5.  Den studerende er kommet til den første øvelse, men slet ikke påbegyndt den.

Hvis du ønsker det, kan du sortere de studerende efter hold ved at klikke på holdnavnene øverst.