Sådan fungerer det

Rapportering

Rapportering

Sådan fungerer det

En stor styrke ved Musicality er rapporteringen. Det vil sige muligheden for at følge dine studerendes faglige udvikling tæt.

Det er normalt  meget svært at vide præcist, hvad dine studerende reelt forstår og mestrer. Der skal faktisk ikke ret mange studerende til, før det bliver overordentlig vanskeligt.  Det er her Musicalitys rapportering viser sin styrke.

Musicality er hierarkisk opbygget. Øverst har du kurser, der er underopdelt i lektioner. Lektionerne består af slideshows, der formidler den viden, du skal have, for at kunne løse de efterfølgende sider med øvelser. En øvelse, består af flere ensartede opgaver.

 • Kursus
  • Lektion
   • Slideshow(s) der formidler den essentielle viden
   • Øvelser
    • Opgaver

Til eksempel indeholder kurset “Nodelæsning”  lektionen “Noder og tonehøjder” der, når man åbner den, består af to slideshows med essentiel viden og fem sider med øvelser. Hvis en studerende løser alle opgaver i alle øvelser anses lektionen for bestået og modtager fem stjerner. Fem stjerner, fordi der er fem øvelser i lektionen.

Musicalitys rapportering måler udelukkende på beståelse af øvelser. Ikke fordi formidlingssiderne er mindre vigtige, men fordi det indhold der formidles, regnes som forstået, hvis den studerende kan løse de tilknyttede øvelser.

To indgange til rapportering

Du kan vælge at se rapporteringen på to måder:

 • individuelt niveau, hvor du kan åbne rapporteringen for den enkelte studerende og se progressionen.
 • lektionsniveau, hvor du kan åbne rapporteringen for den enkelte lektion og se progressionen for de studerende, der har arbejdet med lektionen.

Hvad du skal bruge afhænger helt af, hvordan du anvender Musicality i undervisningen, og hvad du er interesseret i at vide.

Rapportering på individuelt niveau

Vælg Mine studerende fra hovedmenuen.

Eksempel

Øverst er dine studerende i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Her kan du se, at Elev 1 har gennemført 1,8% af det samlede indhold, mens Elev 2 kun har gennemført 1,0%.

De gule stjerner ud for elevens navn viser, hvor mange øvelser den studerende har gennemført. F.eks. har Elev 1 gennemført 6 øvelser.

Tidspunktet efter den studerendes navn viser, hvornår den studerende sidst har været aktiv. For at være aktiv, skal den studerende logge ind, åbne en lektion eller gemme data.

Hvis du vil undersøge den studerendes status nærmere, kan du åbne den studerendes resultater ved at vælge navnet.

Eksempel

Her kan du se, at Elev 1 har gennemført 6,7% af kurset „Nodelæsning“, men intet andet. Hvis du vil vide, hvilke lektioner Elev 1 har taget, skal du blot åbne kurset ved at vælge det.

Eksempel

Her kan du se, at Elev 1 har gennemført (og dermed bestået) lektionerne „Introduktion til nodelæsning“ og „Rytme“, men kun er 33% færdig med lektionen „Pauser“.

Rapportering på lektionsniveau

 • Vælg Mine studerende fra topmenuen
 • Vælg LEKTIONER nederst til venstre

Eksempel

Eksempel

Her ser du alle kurser

Åbn det kursus, du er interesseret i og find den lektion, du ønsker information om.

Eksempel

Her er lektionen „Rytme“ i kurset „Nodelæsning“ åbnet. Første Elev er halvvejs og Fjerde Elev er helt færdig. Anden Elev og Tredje Elev har haft lektionen åben og måske læst introduktionen, men de har ikke gennemført nogle øvelser.

Bemærk. det er kun studerende, der har haft lektionen åben, der fremgår af listen.

Hvis du ønsker det, kan du sortere de studerende efter hold ved at klikke på holdnavnene øverst.