Smag på lektionen

Rytme: Puls, taktarter og takter

Smag på lektionen

Rytme: Puls, taktarter og takter

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i anden del af lektionen „Rytme“ i nodelæsningskurset. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Måske har du undret dig over, hvorfor det lige er fjerdedelsnoden, der anvendes til puls. Hvis du har, er det med god grund. Det er nemlig slet ikke en selvfølge. Hvilken nodeværdi, der anvendes til puls, afhænger helt af, hvad komponisten synes, der giver mest mening. Fjerdedelsnoden er blot den, der bruges oftest.

Men hvordan kan du så vide, hvilken nodeværdi du skal anvende som puls, når du kigger på et nodebillede?

Undersøg eksemplet og find det sted, hvor du tror, at pulsens nodeværdi angives.

Nodeeksempel

Eksempel 1

Alle informationer om puls angives i taktarten. Du finder taktarten helt til venstre i nodesystemet. Her er taktarten  og består ligesom en brøk af en nævner nederst (4) og en tæller øverst (3). Nævneren fortæller dig, at det er en fjerdedelsnode, som anvendes til puls. Du vil senere møde nodebilleder, hvor pulsen angives med andre andre nodeværdier end fjerdedelsnoder, men på nuværende tidspunkt skal du blot vide, at pulsens nodeværdi angives i taktartens nævner.

Hvis taktartens nævner angiver pulsens nodeværdi, hvad tror du så, taktartens tæller angiver?

Nodeeksempel

Eksempel 2: Det farvede symbol angiver taktarten.

Taktartens tæller angiver, hvor mange pulsslag der er i hver takt.

En takt organiserer musikken i mindre enheder, så den er nemmere at holde styr på. Hver takt adskilles af en lodret taktstreg. Her er taktarten , og den fortæller dig derfor, at hver takt har plads til det, som svarer til 3 fjerdedelsnoder. Hverken mere eller mindre. Hvilke nodeværdier, der anvendes, har ingen betydning, men lægger du dem sammen, skal de give præcis 3/4.

Eksemplet har 4 takter. Læg nodeværdierne sammen for hver takt, så du kan se, hvad deres samlede værdi er.

Nodeeksempel

Eksempel 3

Her er løsningen. Som du kan se, udgør alle takter præcist 3/4 – det som svarer til 3 fjerdedelsnoder.

Måske undrer du dig nu over, hvorfor der lige præcist skal være 3 pulsslag i musikken her. Tidligere har du jo set, at der var 4. Så hvorfor ikke 4, 2, 5 eller et helt andet antal pulsslag?

Overvej, hvorfor pulsantallet her er 3, og hvad det er, der afgør, hvor mange pulsslag der er i hver takt.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Antallet af pulsslag i hver takt afhænger af, hvordan musikken er sammensat og opleves. Et godt eksempel er vals, hvor pulsslaget på 1 opleves som tungere end pulsslaget på 2 og 3, således at musikken får et rytmisk mønster af tung (1), let (2), let (3) som gentages igen og igen fra takt til takt. Det er meget tydeligt i „An der schönen blauen Donau“ af Johann Strauss. Musikken kunne ikke være noteret med andet end 3 pulsslag pr. takt.

Lyt til eksemplet og læg mærke til, hvordan 1-slaget i hver takt opleves som tungere, og hvordan melodien falder mest til ro på 1-slaget i takt 2 og 6.

Nodeeksempel - An der schönen blauen Donau

Eksempel 5: Uddrag fra „An der schönen blauen Donau“ af Johann Strauss.

Indtil nu har du kun prøvet at klappe rytmer, der er 1 takt lange. Lad os derfor prøve med 2 takter ad gangen. Taktarten er nu .

Prøv, om du kan klappe den rytme, der er angivet i eksemplet. Angiv først pulsen ved at tælle 1, 2, 3, 4 i et jævnt tempo, og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du klapper rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 6

Her er løsningen.

Eksemplet afspilles i et loop. Prøv at lade det afspille i et stykke tid, mens du tæller og klapper med. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 6

Lad os prøve igen.

Prøv, om du kan klappe den rytme der er angivet i eksemplet. Angiv først pulsen ved at tælle 1, 2, 3, 4 i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen mens du klapper rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Her er løsningen.

Eksemplet afspilles i et loop. Prøv at lade det spille i et stykke tid, mens du tæller og klapper med. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal