Smag på lektionen

Pauser

Smag på lektionen

Pauser

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Pauser“ i kurset om nodelæsning. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Musik er ikke kun toner og lyd, men også pauser og stilhed. De to ting går hånd i hånd. Derfor har hver nodetype et tilsvarende pausetegn, som fortæller dig, at nu skal der være stilhed i lige så lang tid, som den tilsvarende node ville have klinget.

Fjerdedelspause
Har samme længde som
Halvpause
Placeres oven på den midterste nodelinje samme sted som den tilsvarende node.
Har samme længde som
Helpause
Placeres under den den næstøverste nodelinje samme sted som den tilsvarende node.
Har samme længde som
Heltakspause
Er helt identisk med helpausen, men til forskel fra helpausen placeres den i midten af takten.
Har samme længde som takten, uanset hvilken taktart der er tale om. Må kun anvendes, når den står alene. Den skal til gengæld anvendes, hvis den er den eneste pause i takten.

Undersøg eksemplet, der ikke spiller en eneste tone. Hvis du skulle erstatte pauserne med deres tilsvarende nodetyper, hvilke nodetyper skal du så indsætte? Der er også en fejl i eksemplet. Kan du finde den?

Nodeeksempel

Eksempel 1: De forskellige pausetegn.

Her er løsningen vist med to nodesystemer under hinanden – ligesom to instrumenter, der spiller sammen. Det øverste nodesystem viser pauserne, mens det nederste viser de tilsvarende noder. Selvom det selvfølgelig ikke er sådan, pauser normalt anvendes, viser eksemplet, hvordan pauser og noder er to sider af samme sag.

Læg mærke til, at nodeværdien for helpausen og heltaktspausen er den samme. Det er kun tilfældet, fordi taktarten er . Hvis takten havde været , ville nodeværdien have været i takt 3 i stedet.

Fejlen i eksemplet er pausen i den midterste takt. Fordi der ikke er andre noder i takten, skal der anvendes en heltakspause i stedet for en helpause – ligesom i den sidste takt.

Afspil eksemplet. Læg specielt mærke til forskellen på udseendet og placeringen af halvpauser, helpauser og heltaktspauser. De kan være svære at kende forskel på. En huskeregel kan være, at halvpausen ligner en hat på hovedet, fordi man snart skal videre; helpausen ligner en hat på en knage, fordi man bliver lidt længere; og heltaktspausen står helt alene midt i det hele, fordi den ejer takten.

Nodeeksempel

Eksempel 2

Brug af pausetegn – og hvorfor det er bedst at sige rytmen

Når der er pauser med i musikken, er det vigtigt ikke blot at være opmærksom på, hvornår tonerne begynder, men også på hvornår de holder op med at klinge igen. Ellers kan du ikke høre pausen. I stedet for at klappe rytmen er det derfor bedre at holde pulsen med foden og sige „di…“, så længe noden klinger – og selvfølgelig tie stille på hver pause. Lad os prøve.

Prøv, om du kan sige rytmen. Angiv først pulsen med foden – 1, 2, 3, 4 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Her er løsningen.

Spil eksemplet, der spiller i et loop. Lad det spille i et stykke tid, mens du holder pulsen med foden og siger rytmen. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Lad os prøve igen.

Prøv, om du kan sige den rytmen. Angiv først pulsen med foden – 1, 2, 3, 4 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 5

Her er løsningen.

Spil eksemplet, der looper. Lad det spille i et stykke tid, mens du holder pulsen med foden og siger rytmen. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 6

Lad os prøve en sidste gang.

Prøv om du kan sige den rytme, der er angivet i eksemplet. Angiv først pulsen med foden – 1, 2, 3, 4 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Her er løsningen.

Spil eksemplet, der looper. Lad det spille i et stykke tid, mens du holder pulsen med foden og siger rytmen. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 8

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til de 2 første lektioner i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.