Smag på lektionen

Parallelfunktioner i mol

Smag på lektionen

Parallelfunktioner i mol

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Parallelfunktioner i mol“ i kurset om funktionsharmonik. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Du måske ikke klar over det, men du ved faktisk allerede, hvordan du finder parallelfunktionen i mol.

I dur ligger parallelfunktionen to skalatrin under hovedfunktionen med modsat tonekøn. I mol skal du derfor blot bevæge dig den anden vej.

Undersøg eksemplet. Tonearten er a-mol og tonika er allerede angivet. Kan du regne ud, hvad tonikas parallel er.

Nodeeksempel

Eksempel 1: Tonika i a-mol.

Klaver

I a-mol er tonikas parallel C – ligesom Am er tonikas parallel i c-dur. De er en slags søskende, på samme måde som deres tonearter er søskende. I mol er alle paralleller karakteriseret ved:

  • at ligge 2 skalatrin over hovedfunktionen
  • at have det modsatte tonekøn af hovedfunktionen

Den eneste forskel fra dur er derfor, at du skal bevæge dig opad i stedet for nedad.

Nodeeksempel

Eksempel 2: Tonika og tonikaparallel i mol. De farvede noder angiver de to funktioners grundtoner. De samme toner er farvet på klaveret, så du kan se, hvordan de ligger med et enkelt skalatrin imellem sig.

Klaver

Lad os prøve i e-mol.

Undersøg eksemplet. Tonearten er e-mol og tonika er allerede angivet. Hvis du skal finde tonikaparallel, der ligger to skalatrin over tonika og har det modsatte tonekøn, hvilken akkord er det så?

Nodeeksempel

Eksempel 3: Tonika i e-mol.

Klaver

Tonikas parallel i e-mol er G. Ligesom i dur kaldes funktionen tonikaparallel og anvender Tp som symbol. Læg mærke til, at tonikaparallellens grundtone ligger to skalatrin over tonikas grundtone – ikke under som i dur. Når du i mol skal finde en parallel, skal du derfor springe et opadgående skalatrin over for at finde parallellen. I g-dur er tonikaparallellen Em, og i e-mol er tonikaparallellen G.

Nodeeksempel

Eksempel 4: Tonika og tonikaparallel. De farvede noder angiver de to funktioners grundtoner. De samme toner er farvet på klaveret, så du kan se, hvordan grundtonerne ligger med et enkelt skalatrin imellem sig.

Klaver

Lad os prøve med subdominanten.

Undersøg eksemplet. Tonearten er e-mol og subdominanten er allerede angivet. Hvis du skal finde subdominantens parallel, der ligger to skalatrin over subdominanten og har det modsatte tonekøn, hvilken akkord er det så?

Nodeeksempel

Eksempel 5: Subdominant i e-mol.

Klaver

Subdominantens parallel i e-mol er C. Ligesom i dur kaldes funktionen subdominantparallel og anvender Sp som symbol.

Nodeeksempel

Eksempel 6: Subdominant og subdominantparallel. De farvede noder angiver de to funktioners grundtoner. De samme toner er farvet på klaveret, så du kan se, hvordan grundtonerne ligger med et enkelt skalatrin imellem sig.

Klaver

Lad os prøve med dominanten.

Undersøg eksemplet. Tonearten er e-mol og moldominanten er allerede angivet. Hvis du skal finde moldominantens parallel, der ligger to skalatrin over dominanten og har det modsatte tonekøn, hvilken akkord er det så?

Nodeeksempel

Eksempel 7: Moldominant i e-mol.

Klaver

Dominantparallellen i e-mol er D. Ligesom i dur kaldes funktionen dominantparallel og anvender Dp som symbol.

Hvad nu, hvis dominanten havde været dur? Tror du, det ville have gjort en forskel?

Nodeeksempel

Eksempel 8: Moldominant og dominantparallel. De farvede noder angiver de to funktioners grundtoner. De samme toner er farvet på klaveret, så du kan se, hvordan grundtonerne ligger med et enkelt skalatrin imellem sig.

Klaver

Nej, det ville ikke gøre nogen forskel. Uanset, om dominanten er dur eller mol, er dominantparallellen den samme. Durdominantens store terts er ikke en del af den rene molskala, og den anvendes primært for at give 7. trin i mol en ledetoneeffekt og tilføje dominanten en stærkere spænding mod tonika.

Den store terts i dominanten betyder, at der kun er én enkelt tone, som de to akkorder har til fælles – dominantens kvint og dominantparallellens terts. Derfor opleves (dur)dominanten og dens parallel heller ikke som særlig beslægtede, og du vil stort set aldrig komme ud for, at en dominantparallellen anvendes i direkte forbindelse med en (dur)dominant.

Nodeeksempel

Eksempel 9: Dominant og dominantparallel. De farvede noder angiver de to funktioners fællestoner. Den samme tone er farvet på klaveret.

Klaver

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal