Smag på lektionen

Ottendedele – noder og pauser

Smag på lektionen

Ottendedele – noder og pauser

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i lektionen, „Ottendedele – noder og pauser“ i kurset om nodelæsning. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Du har måske lagt mærke til, at varigheden af nodetyperne hele tiden fordobles, hver gang de bliver større. Det betyder også, at nodeværdierne bliver halveret, hver gang de bliver mindre:

 ∼   ∼     ∼ ?

Nodeværdien med den halve værdi af fjerdedelsnoder er selvfølgelig ottendedelsnoder. Hvor mange ottendedelsnoder skal der tilføjes for at erstatte spørgsmålstegnet ovenfor?

Du skal tilføje 8 ottendedelsnoder for at matche 4 fjerdedelsnoder.

 ∼   ∼     ∼    

Ottendedelsnoderne er her forbundet parvist med en bjælke i toppen af halsene.

Hvis pulsnoden er fjerdedele, kan ottendedelsnoder nogle gange falde uden for pulsen.

Hør eksemplet, der udelukkende spiller ottendedelsnoder. Læg mærke til, at der både falder en ottendedelsnode på hvert pulsslag og en ottendedelsnode imellem hvert pulsslag.

Nodeeksempel

Eksempel 1: De farvede noder falder mellem pulsslagene.

Når du skal sige en rytme, som indeholder ottendedelsnoder, kan du støtte dig til et hjælpesystem, hvor du siger „di“ på alle de begivenheder, der falder på et pulsslag, og „da“ på de begivenheder, der falder på ottendedelens plads mellem to pulsslag. Lad os prøve.

Afspil eksemplet, der er i et loop. Hold pulsen med en fod, mens du siger rytmen. Fortsæt, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 2: De farvede noder falder mellem pulsslagene.

Lad os nu kombinere ottendedele med de andre nodeværdier, du kender.

Afspil eksemplet, der er i et loop. Hold pulsen med en fod, mens du siger rytmen. Fortsæt, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 3

Lad os prøve igen.

Prøv, om du kan sige rytmen i eksemplet. Angiv først pulsen med foden – 1, 2, 3, 4 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Lad os prøve en sidste gang.

Prøv, om du kan sige rytmen i eksemplet. Angiv først pulsen med foden – 1, 2, 3, 4 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 5

Ottendedelspauser – og ottendedelsnoder, der står alene

Ottendedelsnoden har, ligesom alle andre nodeværdier, en tilsvarende pause: . For at du kan bruge pausen, er det dog nødvendigt også at kunne angive en ottendedelsnode, som står alene – ikke bare i par, som du har gjort indtil videre. Hvis en ottendedelsnode står alene, angives den som en fjerdedelsnode med en fane på halsen i stedet for bjælken:

 =  ∼ 

Undersøg eksemplet nedenfor, der indeholder både ottendedelsnoder i par med bjælke, en ottendedelspause og en ottendedelsnode, der står alene. Læg mærke til, at fanen på ottendedelsnoder altid vender mod højre. Hvordan tror du, man skal sige rytmen?

Nodeeksempel

Eksempel 6

Når du skal sige en rytme, som indeholder både ottendedelsnoder og ottendedelspauser, skal du stadig sige „di“ og „da“, men hvis begivenheden er en pause, skal du bare tænke „di“ eller „da“ i stedet for at sige det højt. Lad os prøve.

Spil eksemplet, der er i et loop. Lad det spille i et stykke tid, mens du holder pulsen med foden og siger rytmen. Husk at tænke „di“ på 2-slaget. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Lad os prøve igen. I eksempel 3 skal du tænke „di“ på 1-slaget og 3-slaget.

Prøv, om du kan sige rytmen i eksemplet. Angiv først pulsen med foden – 1, 2, 3, 4 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 8

Lad os prøve igen.

Prøv, om du kan sige rytmen i eksemplet. Angiv først pulsen med foden – 1, 2, 3, 4 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen. Vær ekstra opmærksom på, at den anden node ikke kommer til at lyde som en fjerdedelsnode.

Nodeeksempel

Eksempel 9

Der findes heldigvis kun de to nye figurer, du har lært nu, hvor en ottendedelsnode og en ottendedelspause kombineres:




I den første er pausen på pulsslaget, og noden begynder lige midt mellem to pulsslag. I den anden er noden på slaget, men varer kun et halvt pulsslag. Lad os prøve at træne de to figurer i samme rytme.

Prøv, om du kan sige rytmen i eksemplet. Angiv først pulsen med foden – 1, 2, 3, 4 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen. Vær ekstra opmærksom på, at den sidste node ikke kommer til at lyde som en fjerdedelsnode.

Nodeeksempel

Eksempel 10: Træner figurerne   og  

Korrekt notation

Ottendedelsnoder skal nogle gange skrives med bjælker og nogle gange med fane, men hvorfor gøre det hele så besværligt? Hvorfor ikke bare altid skrive alle ottendedelsnoder med fane?

Undersøg eksemplet. Her er en rytme noteret udelukkende med faner. Kan du regne ud, hvad problemet er?

Nodeeksempel

Eksempel 11

Problemet er, at det ikke er særlig nemt at læse, fordi det ikke er visuelt tydeligt, hvor pulsslagene ligger. Det hjælper lidt, når man skriver pulsslagene ind i nodebilledet, men det virker stadig rodet og utydeligt. Prøv at se, hvor stor forskel det gør, at de første to par ottendedele skrives med bjælke i stedet.

Undersøg eksemplet. Hvad tror du reglen er for, hvornår man skal skrive ottendedelsnoder med bjælke?

Nodeeksempel

Eksempel 12: Takt to er noteret korrekt.

Du skal notere ottendedele med bjælke, hvis den første ottendedel falder på et pulsslag, og der kommer en ottendedel lige bagefter. I alle andre tilfælde skal du skrive ottendedelsnoder med fane. På den måde er det altid tydeligt, hvor pulsslaget ligger.

Undersøg eksemplet. Den samme rytme er noteret på to forskellige måder. Hvilken takt er noteret forkert – A eller B?

Nodeeksempel

Eksempel 13′

A er noteret forkert. De to første noder må ikke noteres med bjælke her, fordi den første ottendedelsnode ikke falder på et pulsslag.

Nodeeksempel

Eksempel 14: De grønne noder er noteret forkert.

Lad os prøve en sidste gang.

Undersøg eksemplet. Den samme rytme er noteret på to forskellige måder. Hvilken takt er noteret forkert – A eller B?

Nodeeksempel

Eksempel 15

A er noteret forkert. Den første ottendedel falder på et pulsslag, og der er to. Derfor skal de skrives med bjælke.

Nodeeksempel

Eksempel 16: De grønne noder er noteret forkert.

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal