Smag på lektionen

Omvendinger af dim7

Smag på lektionen

Omvendinger af dim7

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i lektionen „Omvendinger af dim7“ i kurset om firklange og højtopbyggede akkorder. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Du ved, at en dim7-akkord består af en grundtone med 3 små tertser stablet ovenpå, men en dim7-akkord indeholder flere hemmeligheder.

Undersøg eksemplet, der viser akkorden Edim7 med en ekstra grundtone øverst. Hvad er intervallet mellem den formindskede septim og den øverste grundtone?

Nodeeksempel

Eksempel 1: De farvede noder er den formindskede septim og den øverste grundtone.

Intervallet mellem Edim7s formindskede septim og den efterfølgende grundtone er en forstørret sekund, og den er enharmonisk med en lille terts. Derfor består akkorden med den ekstra grundtone af fire intervaller, der alle klinger som en lille terts – og tilsammen giver de fire små tertser en oktav. Man siger derfor, at dim7-akkorder er symmetriske.

Det betyder, at akkorderne Edim7, Gdim7, Bdim7 og Ddim7 alle klinger som en omvending af den samme akkord – også selvom de noteres forskelligt. De er derfor enharmoniske udgaver af den samme akkord.

Hør eksemplet. Kan du høre, at selvom notationen er forskellig, er der klangligt blot tale om omvendinger af den samme akkord? Hvor mange reelt forskellige dim7-akkorder tror du, der findes? Altså dim7-akkorder, der ikke er enharmoniske.

Nodeeksempel

Eksempel 2: De løse fortegn vises på hver akkord for tydelighedens skyld, selv om de kun er nødvendige på den første akkord i hver takt.

Der findes reelt kun tre forskellige dim7-akkorder. Resten anvender de samme enharmoniske toner i et eller andet blandingsforhold.

Hør eksemplet, der består af tre dim7-akkorder med en halvtones afstand fra hinanden. Læg mærke til, at de tre akkorder klinger som tre selvstændige akkorder – altså ikke som omvendinger af hinanden.

Nodeeksempel

Eksempel 3

Men hvis der kun findes tre reelt forskellige dim7-akkorder, hvordan skal en dim7-akkord så becifres? Hvordan ved man, hvilken tone der er grundtonen? Ja, det afhænger selvfølgelig af, hvordan akkorden er noteret.

Hvis akkorden ikke i forvejen ligger pænt stablet i små tertser, er tricket at omlægge tonerne, så de kommer til det. Når tonerne ligger i en tertsstabel, vil den nederste tone altid være grundtonen. Lad os prøve.

Omlæg akkorden, så tonerne ligger fint stablet i små tertser.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Den forstørrede sekund ligger mellem de to øverste toner (des og e). Hvis du lægger den øverste tone en oktav ned, vil alle tonerne være pænt stablet i små tertser, hvor den nederste tone er grundtonen. Akkorden skal derfor becifres som Edim7/G.

Nodeeksempel

Eksempel 5: De farvede noder angiver grundtonen.

Lad os prøve med et andet eksempel.

Hvilken akkord er der tale om her?

Nodeeksempel

Eksempel 6

Tonerne ligger allerede pænt stablet i små tertser, så der er ikke behov for en omlægning af akkorden. Den nederste tone er d. Derfor skal akkorden becifres Ddim7

Nodeeksempel

Eksempel 7: Den farvede node er grundtonen.

Lad os prøve en sidste gang.

Hvilken akkord er der tale om her?

Nodeeksempel

Eksempel 8

For at tonerne ligger pænt stablet i små tertser, skal de to øverste noder lægges en oktav ned. Kan du se, at du nemt kan få øje på grundtonen ved at kigge efter den forstørrede sekund?

Den nederste tone i tertsstablen er cis. Derfor skal akkorden becifres som Cdim7/G

Nodeeksempel

Eksempel 9: De farvede noder er grundtonerne.

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal