Smag på lektionen

Noder til afledte toner

Smag på lektionen

Noder til afledte toner

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i lektionen, „Noder til afledte toner“ i kurset om nodelæsning. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Når man skal vise en afledt tone på node, angiver man stamtonen og sætter et fortegn foran stamtonen. Fortegnet angiver, om tonen skal sænkes eller hæves en halv tone.

Sænker stamtonen med en halv tone
Hæver stamtonen med en halv tone

Undersøg eksemplet, der angiver to afledte toner. Hvad er tonernes navne?

Nodeeksempel

Eksempel 1

Den første node består af fortegnet og stamtonen e. Stamtonen e skal derfor sænkes. Tonenavnet er derfor es. Den anden node består af fortegnet og stamtonen g. Stamtonen g skal derfor hæves. Tonenavnet er derfor gis.

Læg mærke til, at fortegnene står umiddelbart foran nodehovedet.

Nodeeksempel

Eksempel 2

Hvordan vil du notere tonerne bes og fis?
Tonen bes er afledt af stamtonen b og er sænket. Den skal derfor have fortegnet , og det skal placeres, hvor stamtonen b hører til i nodesystemet. Tonen fis er afledt af stamtonen f og er hævet. Derfor skal den have fortegnet , og det skal placeres, hvor stamtonen f hører til i nodesystemet.

Nodeeksempel

Eksempel 3

Her er alle de afledte toner med i enstreget oktav.

Læg mærke til, at nodesystemets linjer kun går gennem fortegnet, hvis noden er noteret på en linje.

Hvad er deres navne?.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Her er løsningen.

Spil tonerne én for én, mens du siger navnet. Det hjælper dig med at huske dem.

Nodeeksempel

Eksempel 5

Her er alle de afledte toner med i enstreget oktav.

Læg mærke til, at nodesystemets linjer kun går gennem fortegnet, hvis noden er noteret på en linje.

Hvad er deres navne?.

Nodeeksempel

Eksempel 6

Her er løsningen.

Spil tonerne én for én, mens du siger navnet. Det hjælper dig med at huske dem.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Opløsningstegnet – og hvor det bruges

Når du har sat et fortegn foran en tone, gælder fortegnet indtil slutningen af takten.

Lyt til eksemplet og kig på klaveret samtidig. Kan du se, at fortegnet gælder helt indtil slutningen af takten? Kan du også se, at det ophæves igen, når du kommer til den efterfølgende takt?

Nodeeksempel

Eksempel 8

Nogle gange ønsker man at fjerne et fortegn, inden man når til den næste takt. Det gør man med et opløsningstegn: . Et opløsningstegn opløser både og og gør tonerne til stamtoner igen. Vi kan derfor udvide vores liste over fortegn:

Sænker stamtonen med en halv tone
Hæver stamtonen med en halv tone
Ophæver et fortegn

Læg mærke til, at nodesystemets linjer kun går gennem fortegnet, hvis noden er noteret på en linje.

Lyt til eksemplet og kig på klaveret samtidig. Kan du se, at fortegnet opløser det foregående fortegn?

Nodeeksempel

Eksempel 9

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal