Smag på lektionen

Molskalaen

Smag på lektionen

Molskalaen

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Molskalaen“ i kurset om tonalitet. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Her ser du en opadgående a-molskala, som spænder over 1 oktav. Hver tone i skalaen er markeret med trintal.

Undersøg skalaen og besvar følgende spørgsmål. Tag eventuelt klaveret til hjælp.

 • Hvor mange forskellige toner er der i skalaen indenfor en oktav?
 • Hvor mange halvtonetrin er der i skalaen?
 • Mellem hvilke trintal i skalaen er halvtonetrinene placeret?
Nodeeksempel

Eksempel 1: A-molskala med trintal. De farvede noder er grundtoner.

Klaver

Skalaen består af syv forskellige toner, og den har to halvtonetrin mellem 2. og 3. trin og 5. og 6. trin. Alle stamtoner er med i skalaen. Molskalaen er derfor diatonisk ligesom durskalaen.

Nodeeksempel

Eksempel 2: De farvede noder viser halvtonetrinene.

En molskala med a som grundtone er ikke anderledes end en molskala med en hvilken som helst anden grundtone. Alle molskalaer indeholder syv forskellige toner og har to halvtonetrin placeret mellem 2. og 3. trin og mellem 5. og 6. trin. Man kan derfor beskrive formlen for en opadgående molskala som:

1 ½ 1 1 ½ 1 1

Kan du med udgangspunkt i formlen konstruere en molskala med e som grundtone og finde ud af, hvilke toner en e-molskala består af? Tag klaveret til hjælp.

Klaver

Her ser du molskalaen med e som grundtone.

Prøv at høre, hvordan den lyder. Læg mærke til, at den har de samme karakteristika som a-molskalaen, fordi den er opbygget på samme måde. Læg også mærke til, at der er for tonen f. Det er nødvendigt for at sikre den rigtige fordeling af hel- og halvtonetrin.

Nodeeksempel

Eksempel 3: Molskalaen med e som grundtone. De farvede noder viser placeringen af halvtonetrinene.

Lad os gøre det samme en gang til, men med d som grundtone.

Hvilke toner består en opadgående d-molskala af? Tag klaveret til hjælp.

1 ½ 1 1 ½ 1 1

Klaver

Her er d-molskalaen. Der er sat for tonen b for at sikre den rigtige fordeling af hel- og halvtonetrin.

Prøv at høre skalaen. Kan du høre, at den klinger på samme måde som både a- og e-molskalaen?

Nodeeksempel

Eksempel 4: Molskala med d som grundtone. De farvede noder viser halvtonetrinene.

Lad os prøve igen, men på en anden måde. Nedenfor er stamtonerne mellem lille b og enstreget b indsat.

Prøv at høre skalaen. Der er noget galt. Der er to steder, hvor forholdet mellem hel- og halvtonetrin er forkert. Kan du finde dem? Kan du også finde ud af, hvilke toner der skal have et fortegn, og hvilke fortegn der skal anvendes? Tag klaveret til hjælp.

1 ½ 1 1 ½ 1 1

Nodeeksempel

Eksempel 5: Stamtonerne fra lille b til enstreget b.

Klaver

Her er den rigtige b-molskala. Der er sat for c og f således, at der nu er et halvtonetrin mellem 2. og 3. trin (cis og d) og et halvtonetrin mellem 5. og 6. trin (fis og g).

Prøv at høre skalaen. Lyder den ikke mere rigtig nu? Gå eventuelt tilbage for at høre forskellen.

Nodeeksempel

Eksempel 6: Molskalaen med b som grundtone. De farvede noder viser halvtonetrinene.

Lad os til sidst prøve med g som grundtone.

Hvilke toner består en opadgående g-molskala af? Tag klaveret til hjælp.

1 ½ 1 1 ½ 1 1

Klaver

Her er g-molskalaen. Den har 2 fortegn. Der er sat  for b og e således, at der nu er et halvtonetrin mellem 2. og 3. trin (a og bes) og et halvtonetrin mellem 5. og 6. trin (d og es).

Nodeeksempel

Eksempel 7: Molskalaen med g som grundtone. De farvede noder viser halvtonetrinene.

Den nedadgående molskala

En nedadgående molskala er blot en opadgående molskala bagfra. Der er stadig et halvtonetrin mellem 2. og 3. trin, mellem 5. og 6. trin og følger stadig formlen:

1 ½ 1 1 ½ 1 1

Prøv at spille den nedadgående a-molskala på klaveret. Husk, du skal læse formlen bagfra.

Nodeeksempel

Eksempel 8: Nedadgående a-molskala med trintal. De farvede noder viser halvtonetrinene.

Klaver

Her er en nedadgående b-molskala.

Prøv at spille skalaen på klaveret.

Nodeeksempel

Eksempel 9: De farvede noder viser halvtonetrinene.

Klaver

Her er en nedadgående e-molskala.

Prøv at spille skalaen på klaveret.

Nodeeksempel

Eksempel 10: De farvede noder viser halvtonetrinene.

Klaver

Her er en nedadgående d-molskala.

Prøv at spille skalaen på klaveret.

Nodeeksempel

Eksempel 11: De farvede noder viser halvtonetrinene.

Klaver

Her er en nedadgående g-molskala.

Prøv at spille skalaen på klaveret.

Nodeeksempel

Eksempel 12: De farvede noder viser halvtonetrinene.

Klaver

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

 • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
 • auditive eksempler
 • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
 • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
 • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
 • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
 • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
 • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal