Smag på lektionen

Modalharmonik

Smag på lektionen

Modalharmonik

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Modalharmonik“ i kurset om modalharmonik. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Begrebet modalharmonik består af de to ord „modal“ og „harmonik“. Modal kommer af det latinske ord modalis, der betyder „angående måden“. Harmonik handler om, hvordan sammenhængen mellem akkorderne i et stykke musik er. Når de to ord sættes sammen, bruges det til at beskrive, at det samme tonemateriale kan forekomme i forskellige „omvendinger“ – dvs. med forskellige grundtoner – og derfor også med vidt forskellige sammenhænge mellem akkorderne.

For at forstå det, er det bedst at begynde med et lille eksempel. Det er en engelsk sea shanty fra begyndelsen af det 19. århundrede med titlen „Drunken Sailor“.

En sea shanty er en sang, der blev sunget, når der blev arbejdet ombord på store handelsskibe i 1700-tallet til godt op i 1900-tallet.

Hør eksemplet og overvej, hvilken toneart der er tale om.

Nodeeksempel

Eksempel 1: „Drunken Sailor“ (traditionel).

Grundtonen er tydeligt d, fordi det er her, melodien er mest i hvile. Tonearten kan dog hverken være d-dur eller d-mol, fordi der ikke er nogen faste fortegn. Melodien består derfor af de samme toner, som indgår i c-dur og a-mol, men med d som grundtone. Der er altså tale om en helt ny toneart og skala, du endnu ikke har lært.

Tonearten og skalaen har navnet dorisk, og den udledes fra durskalaens 2. trin. Læg mærke til toneartsangivelsen, D-dor.:, der er en forkortelse for D-dorisk. Du kan møde toneartsangivelser både med og uden forkortelse.

Skalaen d-dorisk er farvet på klaveret. Det er c-durs toner, men med grundtonen på 2. trin. Spil skalaen fra grundtone til grundtone, opadgående og nedadgående, og prøv at få en fornemmelse af tonearten.

Nodeeksempel

Eksempel 2: D-dorisk.

Klaver

Den doriske skala er en modal toneart, fordi den ikke er dur eller mol, og fordi den er afledt af durskalaens toner. Du kan derfor se den doriske skala som en slags omvending af durskalaen. Helt ligesom ren mol er en omvending af durskalaen.

Men hvorfor regnes dur og mol (med en durdominant) så ikke også som modale? Prøv, om du kan besvare spørgsmålet.

Dur og mol bliver ikke regnet som modale tonearter, fordi de er tæt forbundet til funktionsharmonikken. Det vil sige en bestemt måde at harmonisere på, hvor forholdet mellem tonika, subdominant og dominant er fokuspunktet.

Et stykke musik i ren mol, som altså ikke anvender en durdominant, er derfor også modalt. Tilsvarende vil et stykke musik i dur, som ikke er harmoniseret funktionsharmonisk, også skulle regnes som modalt – selvom det er noget, du kun ekstremt sjældent møder.

Hver tone i durskalaen kan være grundtone i en ny skala. Spil først en c-durskala fra grundtone til grundtone – opadgående og nedadgående. Spil derefter på samme måde alle de andre modale skalaer, der kan laves ud fra c-durs toner. Først fra d til d, derefter e til e, f til f o.s.v. Fortsæt, indtil du har været igennem alle de 7 mulige skalaer.

Klaver

De 7 forskellige modale tonearter, der kan konstrueres af durtoneartens toner, kaldes samlet for kirketonearter. Nogle af dem blev nemlig anvendt af den katolske kirke i middelalderen, og deres navne er hentet fra den oldgræske musikteori.

Ionisk 1. trin. Det er den skala, du kender som dur. Blev først tilføjet til kirketonearterne i renæssancen. Ionisk udtales „jonisk“.
Dorisk 2. trin. En af de oprindelige kirketonearter.
Frygisk 3. trin. En af de oprindelige kirketonearter.
Lydisk 4. trin. En af de oprindelige kirketonearter.
Mixolydisk 5. trin. En af de oprindelige kirketonearter.
Æolisk 6. trin. Det er den skala, du kender som ren mol. Blev først tilføjet til kirketonearterne i renæssancen.
Lokrisk 7. trin. Er en kunstig toneart, der er tilføjet for fuldstændighedens skyld. Anvendes stort set aldrig som selvstændig toneart.

Prøv, om du kan lære navnene og det trintal i durskalaen, tonearterne udledes fra, så du kan dem udenad. Du skal bruge dem i de kommende øvelser.

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal