Om Musicality

Musicality blev skabt af nødvendighed, og fordi vi vidste, vi kunne gøre det bedre

Musicalitys to stiftere, Anders Johansen og Peter Korgaard, kender hinanden fra musikstudiet på Aarhus Universitet og har begge en lang og bred erfaring inden for musikundervisning, digital læring og IT. Udgangspunktet for samarbejdet var en fælles frustration over, hvor vanskeligt det var at levere en tilfredsstillende undervisning indenfor specielt nodelære, musikteori og hørelære.  Klasserne var store, og de studerende på meget forskellige niveauer. Når de studerende gik hjem fra skole og selvstændigt skulle arbejde med stoffet, var mange ofte tabt, fordi de ikke havde tidligere erfaring, et klaver og en musikalsk familie, der kunne hjælpe. En lærebog, en gennemgang i klassen og nogle opgaver var slet ikke tilstrækkeligt. Og kom de først bagefter, var det næsten umuligt at indhente det tabte.

Peter havde udviklet digitale læringssystemer til nationale og internationale virksomheder gennem en årrække. Anders havde mange års erfaring med undervisning som studievejleder og gymnasielærer i musik og fysik. Sammen så de muligheden for og nødvendigheden af at udvikle en web-applikation, der kunne løse konflikten, give eleverne undervisning på deres eget helt individuelle niveau, adgang til et (virtuelt) klaver, instant feedback, små målrettede, klingende og visuelle forklaringer sammen med masser af interaktive øvelser, så færdighederne rent faktisk kunne rodfæste sig. Som lærer skulle det være muligt at følge sine elever tæt og få det overblik over elevernes reelle kunnen, som mange nok synes, de mangler.

Mestring opnås, når en opgave, der kun er lidt svær, trænes, indtil den kan løses ubesværet

Musicalitys to stiftere, Anders Johansen og Peter Korgaard, kender hinanden fra musikstudiet på Aarhus Universitet og har begge en lang og bred erfaring inden for musikundervisning, digital læring og IT. Udgangspunktet for samarbejdet var en fælles frustration over, hvor vanskeligt det var at levere en tilfredsstillende musikundervisning indenfor specielt nodelære, musikteori og hørelære, fordi klasserne var store, og eleverne som hovedregel var på meget forskellige niveauer. Når eleverne gik hjem fra skolen og skulle indarbejde stoffet, var mange tabt, hvis de ikke havde tidligere erfaring, et klaver og adgang til kyndig hjælp. En lærebog, en gennemgang i klassen og nogle opgaver var slet ikke tilstrækkeligt. Og kom de først bagefter, var det næsten umuligt at indhente.

Peter havde udviklet digitale læringssystemer til nationale og internationale virksomheder gennem en årrække. Anders havde mange års erfaring som studievejleder og gymnasielærer i musik og fysik. Sammen så de muligheden for og nødvendigheden af at udvikle en web-applikation, der kunne løse konflikten, give eleverne undervisning på deres eget helt individuelle niveau, adgang til et (virtuelt) klaver, instant feedback, små målrettede, klingende og visuelle forklaringer sammen med masser af interaktive øvelser, så færdighederne rent faktisk kunne rodfæste sig. Som lærer skulle det være muligt at følge sine elever tæt og få det overblik over elevernes reelle kunnen, som mange nok synes, de mangler.

Mestring opnås, når en opgave, der kun er lidt svær, trænes, indtil den kan løses ubesværet

Vores mission

Vi leverer digitial interaktiv undervisning i musikteori og hørelære til alle med interesse for musik. De bærende principper er zonen for nærmeste udvikling, mestring og undervisningsdifferentiering.

Vores historie

  • 2014: Udvikling af software påbegyndes
  • 2015: Udvikling af lektioner påbegyndes
  • 2016: Test med elever
  • 2018: Musicality IVS oprettes som firma og første version lanceres
  • 2021: Musicality omregistreres til ApS

Vores mission

Vi leverer digitial interaktiv undervisning i musikteori og hørelære til alle med interesse for musik. De bærende principper er zonen for nærmeste læring, mestring og undervisningsdifferentiering.

Vores historie

  • 2014: Udvikling af software påbegyndes
  • 2015: Udvikling af lektioner påbegyndes
  • 2016: Test med elever
  • 2018: Musicality IVS oprettes som firma og første version lanceres
  • 2021: Musicality omregistreres til ApS