Smag på lektionen

Klaverets opbygning og tonernes navne

Smag på lektionen

Klaverets opbygning og tonernes navne

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i lektionen, „Klaverets opbygning og tonernes navne“ i kurset om nodelæsning. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Når du skal lære at læse noder, er det godt at kende klaveret – også selvom dit instrument måske er et helt andet. Klaveret er nemlig det instrument, der mest tydeligt viser sammenhængen mellem tonerne og noderne.

Prøv at spille på klaveret. Hvor er de dybe toner? Hvor er de høje toner?

Klaver

Hvis du spiller alle tonerne fra venstre mod højre, bliver tonerne gradvist højere og højere, og man siger, at tonerne er opadgående. Tilsvarende, hvis du bevæger dig fra højre mod venstre, bliver tonerne dybere og dybere, og man siger, at tonerne er nedadgående.

Afspil eksemplet for at høre og se samtlige toner på klaveret blive afspillet.

Når du bevæger dig fra tangent til tangent, opadgående eller nedadgående, bevæger du dig en halvtone ad gangen. Halvtonen er den mindste musikalske afstand mellem tonerne på klaveret og de fleste andre instrumenter.

To halvtoner giver tilsammen en heltone, som er den næstmindste afstand. Halvtoner og heltoner er nogle helt grundlæggende begreber, du kommer til at møde igen og igen. Lad os derfor øve dem.

På klaveret er én af tangenterne farvet grøn. Hvilken tangent ligger en heltone over (højere)?

Klaver

Her er begge tangenter farvet på klaveret. Du kan se, at der er tale om en heltone, fordi der ligger en (sort) tangent imellem. Lad os prøve igen.

Hvilken tangent ligger en halvtone under den dybeste af de to farvede tangenter?

Klaver

Her er alle tre tangenter farvet på klaveret. Du kan se, at afstanden mellem den dybeste og den midterste farvede tangent er en halvtone, fordi der ikke er en (sort) tangent imellem dem. Lad os prøve en sidste gang.

Hvilken tangent ligger en halvtone over den højeste af de 3 farvede tangenter?

Klaver

Her er alle fire tangenter farvet på klaveret. Igen kan du se, at afstanden mellem de to højeste farvede tangenter er en halvtone, fordi der ikke er en tangent imellem dem. Læg mærke til, at halv- og heltoner ikke har noget at gøre med, om der er tale om en hvid eller en sort tangent.

Klaver

Tonernes navne – og klaverets opbygning

Klaveret består af både hvide og sorte tangenter. I første omgang skal du lære navnene på de hvide tangenter.

De hvide tangenter kaldes for stamtoner. Deres tonenavne er de letteste at lære og er dem, som danner grundlag for navnene på de sorte tangenter, som du skal lære senere.

Undersøg klaveret. Er der et mønster, der gentager sig?

Klaver

Klaverets tangenter er arrangeret i et mønster bestående af 2 + 3 sorte tangenter omgivet af hvide. De grønne tangenter er normalt også hvide, men her er de farvet grønne for at gøre mønsteret mere tydeligt. Mønsteret gentager sig tre gange på dette klaver, men på et rigtigt klaver vil det gentage sig flere gange. Hvert område fra og med en grøn tangent op til den næste grønne tangent kaldes for en oktav.

Prøv at spille de grønne tangenter en efter en og lyt efter, hvordan de klinger. Spil derefter en af de grønne tangenter og en af de ikke-grønne tangenter. Er der noget specielt ved den måde, de grønne tangenter klinger på i forhold til hinanden?

Klaver

De grønne tangenter klinger meget, meget ens. De klinger ligesom, når en kvinde og en mand synger den samme melodi, hvor manden bare synger i et dybere toneleje end kvinden. Fordi de grønne tangenter klinger så ens, har de fået det samme navn. Her er navnet c.

Spil den hvide tangent som ligger lige efter den grønne tangent (c) alle de steder, hvor den forekommer. Læg mærke til, at de også klinger ens. Prøv det samme med andre toner, der ligger ens i mønsteret.

Klaver

Alle tangenter, der er placeret ens i mønsteret, har samme navn. Det betyder, at kan du navnet på tangenterne i én oktav, kan du navnene i alle oktaver. Tonenavnene følger alfabetets første syv bogstaver – a, b, c, d, e, f og g. De er angivet på klaveret.

Flere steder i Europa kaldes tonen b for h. Det er der forskellige historiske årsager til. Vi følger den engelsksprogede praksis og kalder tonen b, fordi det er mere logisk og enkelt.

Udforsk klaveret. Prøv at spille alle a’er, så alle b’er, så alle c’er og så videre indtil g’erne.Klaver

På et rigtigt klaver står der selvfølgelig ikke navne på tangenterne. Derfor er det nødvendigt at kunne navnene udenad. Du skal kunne dem så godt, at du ikke behøver at tænke over dem. For at gøre det nemmere er klaveret nu gjort mindre, så det kun fylder én oktav fra c til c i den efterfølgende oktav.

Forsøg at lære tonernes navne og placering udenad, inden du fortsætter.

Klaver

De sidste stamtoner indenfor oktaven, du skal lære, er g, a, b og det afsluttende c, der påbegynder en ny oktav.

Forsøg at lære tonernes navne og placering udenad, inden du fortsætter.

Klaver

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal