Smag på lektionen

Intervaller

Smag på lektionen

Intervaller

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Intervaller“ i kurset om intervaller. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Et interval er afstanden mellem to toner. Du kan meget tydeligt se, hvad der er tale om ved at studere klaveret og tælle antallet af tangenter mellem to toner. Jo flere tangenter der er, jo større er intervallet.

Klaveret har angivet tonerne c, f og g med farvede tangenter. Hvor er det største og det mindste interval – mellem c og f, c og g eller mellem f og g?

Det største interval er mellem c og g, og det mindste interval er mellem f og g. Det er nemt at se på klaveret med det blotte øje, men du kan faktisk også se det på noderne.

Store og små intervaller

Eksempel 1

Du møder intervaller alle steder i musikken. Det kan være mellem to toner i en melodi eller mellem to toner i en harmoni. Hvis intervallet er mellem to toner i en melodi, kaldes det melodisk. Hvis et interval består af to toner, som klinger samtidig, kaldes det harmonisk.

Undersøg eksemplet, der viser en takt med et melodisk og en takt med et harmonisk interval. Hvilken takt er det harmoniske interval?

Nodeeksempel

Eksempel 2

Den første takt er det harmoniske interval. Et interval er harmonisk, når tonerne klinger samtidig. Omvendt er intervallet melodisk, når tonerne er forskudt i tid.

Nodeeksempel

Eksempel 3

Melodiske intervaller – og deres retning

Hvis der ikke er tale om tonegentagelse, har alle melodiske intervaller en retning. Det vil sige, at de kan være enten opadgående eller nedadgående afhængig af, om den sidste tone er højere eller lavere end den første tone.

Undersøg eksemplet, der indeholder 3 intervaller, og afgør, hvilke der er tonegentagelse, opadgående eller nedadgående.

melodiske intervaller

Eksempel 4

Det første interval er nedadgående, fordi den sidste tone er lavere end den første. Det sidste interval er opadgående, fordi den sidste tone er højere end den første. Det midterste interval er en tonegentagelse og er derfor hverken opad- eller nedadgående.

Opadgående-nedadgående-tonegentagelse

Eksempel 5

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal