Smag på lektionen

Intervaller større end oktav

Intervaller større end oktav

Smag på lektionen

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Intervaller større end oktav“ i kurset om intervaller. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Der findes selvfølgelig intervaller, der er større end en oktav. Man kan derfor betegne et sådan interval som en oktav plus et andet interval – f.eks. en oktav plus en terts. Det giver masser af mening, fordi et interval, der er større end en oktav, grundlæggende ikke er anderledes end et „almindeligt“ interval.

Hør eksemplet. Først spilles en ganske almindelig stor terts og derefter en stor terts plus en oktav. Læg mærke til, at der ikke er nogen stor klanglig forskel.

Nodeeksempel

Eksempel 1: En stor terts efterfulgt af en oktav + en stor terts som harmoniske intervaller.

Alle de egenskaber, som intervallerne fra prim til oktav har, kan overføres til intervallerne, der er større end en oktav. Det vil sige, om intervallet er rent, lille, stort, formindsket eller forstørret, og dermed også om intervallet er konsonerende, halvkonsonerende eller dissonerende.

For at sammenligne et interval, der er større end en oktav, med ét, der er mindre, skal du blot lægge den nederste tone en oktav op eller den øverste tone en oktav ned for at finde ud af, hvilket interval det svarer til. Lad os prøve.

Undersøg eksemplet. Hvilket interval mindre end en oktav svarer det til?

Nodeeksempel

Eksempel 2: Et interval der er større end en oktav.

Intervallet svarer til en ren kvart. En ren kvart er konsonerende. Derfor er en oktav plus en ren kvart også konsonerende.

Nodeeksempel

Eksempel 3: Den farvede tone er lagt en oktav op i takt to.

Det nye i forbindelse med intervaller, der er større end en oktav, opstår i forbindelse med navnene. Du skal lære navnene fra en oktav plus en sekund til en oktav plus en kvint. Der findes flere, men de anvendes meget sjældent. I navnet decim siges c’et som et s, og der er tryk på sidste stavelse.

None: Oktav plus sekund
Decim: Oktav plus en terts
Undecim: Oktav plus en kvart
Duodecim : Oktav plus en kvint

Lær navnene udenad, inden du går videre.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Brug klaveret til at spille forskellige noner, decimer, undecimer og duodecimer – opadgående og nedadgående.

Klaver

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal