Tips & tricks

Sådan kan Musicality anvendes i undervisningen

Sådan kan Musicality anvendes i undervisningen

Tips & tricks

Der findes grundlæggende 4 forskellige måder at anvende portalen. De kan anvendes selvstændigt eller kombineres, afhængigt af hvad der passer til din situation.

Undervisningsdifferentiering

Det er helt normalt, at de studerende på et hold ikke er på samme niveau. Hvis forskellen mellem de studerende ikke er stor og holdet lille, er det nemmere at håndtere, men det bliver hurtigt vanskeligt. Der vil typisk være en lille mellemgruppe, hvor undervisningen fungerer rigtigt godt, mens de resterende studerende enten ikke kan følge med eller keder sig, fordi det er for nemt. Det er et vilkår, der er svært at omgå.

Med Musicality kan de studerende arbejde individuelt på det niveau, hvor de befinder sig. Det er uanset, om de er nybegyndere, der først skal lære at læse noder, eller er klar til at gå i gang med funktionsharmonik. Fordi du kan følge de studerendes individuelle progression, forandrer din undervisningsrolle sig fra at være formidler til at være coach og sparringspartner. I stedet for at stå ved tavlen og gennemgå stoffet og efterfølgende give lektier for, skal du bruge din tid på at:

  • hjælpe de studerende med at finde deres faglige niveau og det sted på Musicality, hvor de bør begynde
  • hjælpe de studerende fagligt med de dele, de har svært ved at forstå eller løse
  • give de studerende individuelle lektier for
  • give de studerende sparring på deres udvikling og hjælpe dem til at anvende systemet effektivt. Det inkluderer rådgivning om, hvad de skal springe tilbage til, hvis de aktuelle lektioner pludselig bliver for vanskelige.

Hvis du kører fuld undervisningsdifferentiering i klassesammenhæng, anbefaler vi, at du anvender stjernesystemet til at give lektier for. Stjernesystemet er dels en motivator til de studerende, hvor de får en stjerne hver gang, de løser en opgave, men også en måde, hvorpå du kan dosere lektier. Du kan f.eks. sige til de studerende, at de skal løse 2 opgaver til næste gang og dermed opnå to ekstra stjerner. På den måde får de studerende den samme mængde lektier, uanset hvilket niveau de er på.

Du kan se studerendes opnåede stjerner i rapporteringen. De studerende kan se stjernerne, når de er logget ind på deres profil.

Flipped Classroom

Flipped Classroom er en undervisningsstrategi, hvor forholdet mellem klasseundervisning og hjemmearbejde byttes om. Traditionel klasseundervisning foregår typisk ved at formidlingen af stoffet sker i klassen gennem læreren og lektierne laves hjemme. I Flipped Classroom forbereder de studerende sig hjemme og lektierne laves i klassen. Det har den fordel, at de studerende allerede har en god forståelse af emnet, når de ankommer til timen, og undervisningen derfor kan begynde på et højere fagligt niveau.

Fordi Musicalitys lektioner både indeholder den faglige formidling af stoffet og de tilknyttede øvelser, kan du faktisk bringe konceptet endnu videre. Du har nemlig den mulighed at lade de studerende lave hele eller dele af en lektion – altså både læse introduktionen og lave øvelserne hjemme. Når de studerende ankommer til klassen, mestrer de derfor til en vis grad emnet, og klassetiden kan derfor anvendes til at snakke om de spørgsmål, de studerende har, og til at anvende den lærte viden i praksis. Det kan for eksempel være ved at arbejde med kor, sammenspil, musikhistorie eller andet relateret.

Vær opmærksom på, at Flipped Classroom kræver, at der er en fælles progression på klassen.

Bestil et møde

Traditionel klasseundervisning

Der er ikke noget galt med traditionel klasseundervisning, hvor formidlingen foregår på klassen, og alle følger en fælles progression. Specielt i de yngre klasser er det meget effektivt. Det er det også i situationer, hvor de studerende har sproglige vanskeligheder.

Musicality gør det enkelt og nemt at gennemføre den type undervisning. Vi anbefaler, at den faglige formidling foregår på klassen ved at lektionens slideshow deles og gennemgås i klasserummet. Alle slideshows er bygget op, således at der stilles spørgsmål, som brugeren skal reflektere over og svare på. Du kan derfor læse teksten op, afspille lydeksempler og tage dialogen med de studerende. På den følgende slide gives svaret. Bagefter kan de studerende  arbejde selvstændigt med opgaverne. Hele undervisningen er faktisk forberedt på forhånd.

Denne undervisningsform er specielt velegnet til de små klasser i folkeskolen, men også til at introducere de studerende på alle klassetrin til at arbejde i dybden med introduktionerne i de indledende slideshows.

Individuelt arbejde

Det er ikke altid, at teori- og hørelæreundervisning foregår i klasserummet. I soloundervisning er den ofte helt forsvundet, fordi fokus er på instrumentet. Det betyder ikke, at der ikke er behov for undervisning i musikteori og hørelære. Det giver nemlig rigtig god mening, at de studerende, samtidig med de studerer et instrument, også får udviklet teoriforståelsen, bliver bedre nodelæsere og får trænet deres øre. Du kan derfor med fordel lade de studerende følge Musicalitys lektioner sideløbende med det arbejde, I ellers laver. Du kan også indrage specifikke kurser og lektioner, der relaterer sig til det stykke musik, I aktuelt arbejder på, så der kommer sammenhæng mellem musik og teori.