Smag på lektionen

Hovedfunktioner i mol

Smag på lektionen

Hovedfunktioner i mol

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Hovedfunktioner i mol“ i kurset om funktionsharmonik. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Her er den tonale kadence i a-mol.

Hvilke akkorder anvendes, og på hvilke trintal i skalaen er akkordernes grundtoner placeret?

Nodeeksempel

Eksempel 1

Den tonale kadences akkorder i a-mol er Am, Dm og E. Ligesom i dur ligger hovedakkorderne på 1., 4. og 5. trin og betegnes tonika (T), subdominant (S) og dominant (D).

Der sker noget underligt ved dominanten. Kan du forklare, hvad det er?

Nodeeksempel

Eksempel 2: De farvede noder er dominanten.

Det underlige ved dominanten er, at den er en durakkord.

I ren mol er akkorden på 5. trin en molakkord, og den kan kun gøres til dur ved at indføre en skalafremmed tone.

Kan du forklare, hvorfor man vælger at ændre dominanten fra mol til dur?

Nodeeksempel

Eksempel 3: Den farvede node er dominantens skalafremmede tone.

Dominanten gøres til dur for at give den en stærkere spænding mod tonika. Spændingen opstår, fordi (dur)dominantens store terts ligger en halv tone under skalaens grundtone og fungerer som ledetone mod grundtonen – ligesom i dur.

Hør eksemplet. Først spilles forbindelsen moldominant til tonika og efterfølgende (dur)dominant til tonika. Læg mærke til den store forskel på de to dominanter – og hvor svag moldominanten virker.

Nodeeksempel

Eksempel 4: Den farvede node er (dur)dominantens terts.

Selvom den tonale kadence i mol anvender en dominant i dur, anvendes moldominanten også. Specielt i ældre musik kan du møde den. Nogle gange alene og andre gange i kombination med dominanten i dur.

Undersøg eksemplet. Tonearten er a-mol, og der er allerede angivet funktionstegn for hovedakkorderne. Find ud af, hvilke af dominanterne der er dur, og hvilke der er mol.

Nodeeksempel

Eksempel 5: „God Rest You Merry, Gentlemen“. Traditionel.

Her kan du se, hvilke dominanter der er dur, og hvilke der er mol. Læg også mærke til symbolerne for dominanterne, der er lidt forskellige. D anvendes, hvis der er tale om en moldominant og D, når der er tale om en durdominant. Du vil kunne komme ud for, at durdominanten noteres som D, selvom det er underforstået, at D er en durakkord.

Hvis du kigger grundigt på stemmeføringen nedenfor, vil du kunne gennemskue, hvorfor dominanten bruges i både mol og dur i dette stykke musik. Du skal bruge din viden om den melodiske molskala.

Nodeeksempel

Eksempel 6: „God Rest You Merry, Gentlemen“. Traditionel.

Moldominanten D anvendes, når stemmen ikke skal tilbage til a, men er på vej væk fra grundtonen i nedadgående retning.

Durdominanten anvendes, når stemmen er på vej til a i opadgående retning.

Eksempel 6: „God Rest You Merry, Gentlemen“. Traditionel. De farvede noder viser grundtonen og 7. trin i skalaen.

Når du skal finde hovedfunktionerne i mol, skal du anvende samme metode som i dur.

 1. Find ud af, hvad tonearten er, og angiv den nederst.
 2. Analysér akkorderne og angiv deres becifring øverst.
 3. Find det trintal i skalaen, hvor akkordernes grundtone hører hjemme i tonearten.
 4. Anvend akkordernes trintal til at bestemme, hvilken funktion akkorderne har, og angiv symbolet for funktionen nederst.

Lad os prøve. Find ud af, hvad tonearten er.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Der er ingen fortegn. Derfor er tonearten enten c-dur eller a-mol. Grundtonen høres tydeligt som a, og derfor er tonearten a-mol.

Angiv becifringer.

Nodeeksempel

Eksempel 8

Her er løsningen.

Find det trintal i skalaen, hvor akkordernes grundtone hører hjemme.

Nodeeksempel

Eksempel 9

Her er akkordernes trintal.

Oversæt nu trintallene til funktioner. Vær opmærksom på, om dominanten er mol eller dur.

Nodeeksempel

Eksempel 10

Her er funktionerne. Din funktionsanalyse er afsluttet.

Funktionsanalysen fortæller, at den sidste dominants virkning er kraftigere end den første, blandt andet fordi den sidste er i dur, mens den første er i mol. Derfor virker den sidste tonika mere afsluttende (men også fordi melodien slutter på grundtonen).

Nodeeksempel

Eksempel 11

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

 • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
 • auditive eksempler
 • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
 • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
 • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
 • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
 • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
 • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal