Smag på lektionen

Halvnoder som puls

Smag på lektionen

Halvnoder som puls

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i lektionen, „Halvnoder som puls“ i kurset om nodelæsning. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Du vil oftest opleve, at det er fjerdedelsnoden, der er puls. Men det er ikke usædvanligt at møde enten halvnoder eller ottendedelsnoder som puls. Og hvorfor så det? Nu var det hele jo så enkelt.

Der er flere årsager til, at tællenoderne er forskellige. En af dem er historisk. I ældre tider var det halvnoden, man brugte mest, men over tid har praksis forandret sig til, at det i dag er fjerdedelsnoden, der er den mest almindelige. En anden årsag er, at bestemte takt- og stilarter har tradition for at blive noteret på en bestemt måde – f.eks. i  og .

Undersøg eksemplet og læg mærke til taktarten. Hvordan tror du, rytmen skal siges?

Nodeeksempel

Eksempel 1

Eksemplet er i taktarten . Derfor er pulsen på halvnoden. Det har betydning for, hvordan rytmen skal siges. Lad os se på, hvad det betyder.

Pulsen er den nodeværdi, som længden af alle andre nodeværdier fastsættes efter. Hvis pulsen angives med fjerdedelsnoden – som i  – er noden med den halve værdi derfor en ottendedelsnode, og rytmen  siges „di da“.

Men hvis pulsen angives med halvnoden – som her i  – er noden med den halve værdi af pulsen en fjerdedelsnode. I  vil fjerdedele derfor opleves og skulle tælles som ottendedele i . Læg mærke til, at det netop er derfor, at rytmen   siges „di da“ i eksemplet nedenfor.

Afspil eksemplet, der er i et loop. Hold pulsen med en fod, mens du siger rytmen. Læg særligt tryk på „di“, når du siger 1-slaget. Fortsæt, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Eksempel 2

Herunder kan du se en rytme, der ligner rytmen i eksempel 2, men her begynder den med en helnode.

Hvordan tror du, rytmen i eksempel 3 skal siges?

Nodeeksempel

Eksempel 3

Hvis pulsen er på fjerdedelsnoden – som i  – er noden med den dobbelte værdi halvnoder, og de siges med et langt „di“. Men hvis pulsen er halvnoder – som i  – er noden med den dobbelte værdi en helnode, og den skal derfor også bare siges med et langt „di“.

Afspil eksemplet, der er i et loop. Hold pulsen med en fod, mens du siger rytmen. Fortsæt, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Lad os prøve igen med ottendedele. Læg mærke til at taktartens tegn er forandret fra  til C.  og C betyder nøjagtig det samme. C er blot en ældre notationsform, der kaldes alla breve. Alla breve kommer fra italiensk, og det betyder „med halvnoden som puls“.

Prøv, om du kan sige rytmen i eksemplet. Angiv først pulsen med foden – 1, 2 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 5

Her er løsningen. Læg mærke til at ottendedelene tælles ligesom sekstendedele, hvis taktarten havde være .

Læg også mærke til, at alle fire ottendedele på 2-slaget i takt to er forbundet med den samme bjælke: . Det gør det tydeligere, at ottendedelene alle hører til samme slag.

Afspil eksemplet, der er i et loop. Hold pulsen med en fod, mens du siger rytmen. Fortsæt, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 6

Lad os prøve en sidste gang, hvor vi blander lidt pausetegn ind.

Prøv, om du kan sige rytmen i eksemplet. Angiv først pulsen med foden – 1, 2 – i et jævnt tempo og fortsæt derefter med at holde pulsen, mens du siger rytmen.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Her er løsningen.

Afspil eksemplet, der er i et loop. Hold pulsen med en fod, mens du siger rytmen. Fortsæt, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 8

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal