Funktions­harmonik

Akkorder kan opbygge spænding og afspænding. Lær om det harmoniske system i de sidste 400 års tonal musik.

Funktionsharmonik er en bestemt måde at sætte akkorder sammen på. Selve navnet viser, at vi i nogle sammenhænge oplever, at akkorderne i en toneart har forskellige funktioner i forhold til hinanden. Én af akkorderne vil opleves som at komme hjem, så vi falder til ro, når vi hører den. Den kaldes tonika.

Durakkorden, der findes på toneartens femte trin, vil have en stærk spænding mod tonika – så stærk, at den nærmest tvinger musikken hen mod tonika. Den kaldes derfor dominanten. Ud fra denne spænding og afspænding er der skrevet mange spændende og smukke stykker musik.

Tilsammen betegnes rækkefølgen af akkorderne på 1., 4., 5. og 1. trin i skalaen for den tonale kadence. Grundtonerne i den tonale kadences harmonier ligger på 1.4. og 5. trin af skalaen, og de udgør de 3 vigtigste akkorder i tonaliteten, fordi de tilsammen rummer alle tonerne i tonearten.

I kurset om funktionsharmonik lærer du at genkende sammenhængene mellem akkorderne – både når du ser, spiller og hører dem.