Smag på lektionen

Flydende læsning – enstreget oktav

Smag på lektionen

Flydende læsning – enstreget oktav

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i lektionen, „Flydende læsning – enstreget oktav“ i kurset om nodelæsning. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Du ved sikkert godt, hvad hukommelse er, fordi du bruger den hele tiden. Men måske ved du ikke, at hukommelsen består af flere forskellige funktioner, der har hvert sit formål. To af dem hedder langtids- og korttidshukommelsen.

Langtidshukommelsen er den, du anvender, når du skal huske, hvad der skete i går, for en måned, et år eller endnu længere tid siden. Det er viden, som er lagret men som kan hives frem med størrer eller mindre lethed, hvis du får brug for den. Det er også den, du bruger, når du skal spille et stykke musik, du engang har lært og kender udenad.

Hvad tror du korttidshukommelsen er?

Korttidshukommelsen kaldes også for arbejdshukommelsen, fordi det er den, du anvender, når du laver et stykke arbejde. Det kan eksempelvis være, når du foretager en beregning, når du holder øje med trafikken, mens du kører, eller når du spiller efter noder. Fælles for alle disse situationer er, at de i det aktive øjeblik kræver stor mental opmærksomhed, men kun i det aktive øjeblik. Når arbejdet er overstået, er alle detaljerne glemt. Du kan f.eks. ikke huske de enkelte cifre i den beregning, du foretog, eller hvilke biler du så på vejen hjem. Tilsvarende kan du heller ikke huske præcist, hvilke toner du spillede, når du er færdig med at læse nodebilledet.

Undersøg eksemplet og prøv at huske rækkefølgen af de noder, du ser.

Nodeeksempel

Eksempel 1

Nodebilledet bestod af tonerne g, f, e og d.

Måske kunne du huske dem – måske kunne du ikke. Det er ikke vigtigt. Pointen er, at det er en vanskelig opgave, og at arbejdshukommelsen meget nemt bliver overbelastet, fordi den ikke kan rumme særlig mange detaljer ad gangen. Der skal faktisk ikke ret mange flere noder til, før det er nærmest umuligt.

Arbejdshukommelsen forsøger derfor at dele opgaverne op i mindre delopgaver, der løses en ad gangen.

Når en delopgave er løst, tømmes arbejdshukommelsen, så der gives plads til den næste delopgaves detaljer. Sådan fortsætter det, indtil den store opgave er løst.

Hvilke detaljer skal din arbejdshukommelse have styr på, når du læser noder?

Nodeeksempel

Eksempel 1

Når du læser noder, skal du bl.a. have styr på:

 • tonernes højde
 • tonernes rækkefølge
 • rytmen tonerne skal spilles i

Og det skal alt sammen ske i realtid. Det er ikke nemt. Derfor skal du give arbejdshukommelsen så megen hjælp, som du kan.

Hvordan tror du, du kan du hjælpe din arbejdshukommelse?

Din arbejdshukommelsen kan hjælpes på to måder:

 • Du kan træne din evne til at holde styr på flere detaljer
 • Du kan læse nodebilledet på et mere overordnet niveau, så det opleves mindre detaljeret

Begge dele vil hjælpe dig, men evnen til at læse mere overordnet, vil hjælpe dig mest.

Hvad tror du, det betyder, at læse på et mere overordnet niveau? Kig på nodebilledet igen og prøv, om du kan finde en enkel struktur, der kan beskrive det, du ser. 

Nodeeksempel

Eksempel 1

I stedet for at læse nodebilledet som en serie af enkeltnoder, kan du blot se det som fire trinvist nedadgående fjerdedelsnoder, der begynder ved g.

Det er meget færre detaljer og derfor meget nemmere.

Lad os prøve igen.

Undersøg nodebilledet se om du kan finde en struktur, der gør det nemmere at huske. 

Nodeeksempel

Eksempel 2

I stedet for at læse nodebilledet som en serie af enkeltnoder, kan du se det som fire trinvist opadgående fjerdedelsnoder, der begynder ved c.

Lad os prøve en sidste gang.

Undersøg nodebilledet se om du kan finde en struktur, der gør det nemmere at huske. 

Nodeeksempel

Eksempel 3

I stedet for at læse nodebilledet som en serie af enkeltnoder, kan du se det som en vippebevægelse i fjerdedele mellem tonerne e og d, som gentages to gange.

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

 • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
 • auditive eksempler
 • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
 • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
 • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
 • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
 • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
 • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal