Smag på lektionen

Find hovedfunktionerne

Smag på lektionen

Find hovedfunktionerne

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Find hovedfunktionerne“ i kurset om funktionsharmonik. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Når man skal finde ud af, hvilke hovedfunktioner en toneart har, er der flere måder at gøre det på. Engang, når du har musikteorien helt indarbejdet, ved du det bare, men indtil da er det godt at have andre metoder. Den første metode, du skal lære, går ud på at regne dig frem til løsningen.

Hvis eksemplet angiver en durtoneart, hvilken toneart er det så?

Nodeeksempel

Eksempel 1

Hvis eksemplet angiver en durtoneart, er det g-dur, fordi der er for tonen f.

Tonika deler grundtone med skalaen, og i dur er tonika altid en durakkord. Derfor er G tonika.

Find dominantens grundtone. Den ligger en ren kvint over tonikas grundtone.

Nodeeksempel

Eksempel 2

Tonen, der ligger en ren kvint over g, er tonen d.

I dur er dominanten altid en durakkord. Derfor er D dominanten.

Find subdominantens grundtone. Den ligger en ren kvint under tonikas grundtone (eller en stor sekund under dominantens grundtone).

Nodeeksempel

Eksempel 3: G-dur med tonikas og dominantens grundtoner.

Tonen, der ligger en ren kvint under g, er tonen c. Hvis det er lettere for dig at tænke en kvart op i stedet for, kan du bare gøre det, for kvarten er jo kvintens omvendingsinterval. Det er det c, der er vist i noderne. Det ligger som nævnt også en stor sekund under dominantens grundtone.

I dur er subdominantakkorden altid dur. Derfor er C subdominanten.

Nodeeksempel

Eksempel 4: G-dur med tonikas, dominantens og subdominantens grundtoner.

I mol er proceduren helt den samme. Lad os prøve.

Eksemplet er g-mol. Find tonika, dominant og subdominant.
Nodeeksempel

Eksempel 5

Tonearten er g-mol med grundtonen g. Tonika er derfor Gm. Dominanten ligger en ren kvint over grundtonen og er derfor D. Subdominanten ligger en ren kvint under grundtonen og er mol. Derfor er subdominanten Cm.

Nodeeksempel

Eksempel 6: G-mol med tonikas, dominantens og subdominantens grundtoner.

Den anden måde, du kan finde hovedfunktionerne til en toneart, er ved at anvende kvintcirklen. Lad os først prøve med c-dur, som du jo kender ret godt.

Kig på kvintcirklen og find ud af, hvad der står på hver side af c-dur.

Kvintcirklen

Ved siden af c-dur et skridt mod uret står F. Afstanden mellem c og f er en nedadgående kvint. Derfor er c-durs subdominant F. Ved siden af c-dur et skridt med uret står G. Afstanden mellem c og g er en opadgående kvint. Derfor er c-durs dominant G. Så enkelt er det at bruge kvintcirklen.

Lad os lige prøve med e-dur også.

Kig på kvintcirklen og find ud af, hvad der står på hver side af e-dur.

Kvintcirklen

Ved siden af e-dur et skridt mod uret står A. Afstanden mellem e og a er en nedadgående kvint. Derfor er e-durs subdominant A. Ved siden af e-dur et skridt med uret står B. Afstanden mellem e og b er en opadgående kvint. Derfor er e-durs dominant B.

Men hvad med mol?

Hvis du skal finde hovedfunktionerne for en moltoneart, er metoden helt den samme. I stedet for at kigge på den yderste ring i kvintcirklen, som indeholder durtonearterne, kigger du bare på den inderste ring med moltonearterne. Lad os prøve med f-mol.

Hvad er f-mols subdominant og dominant?

Kvintcirklen

Ved siden af f-mol et skridt mod uret står b. Derfor er f-mols subdominant B

Men hvad gør man, hvis man bruger kvintcirklen i bunden, hvor der står to forskellige fortegn på samme sted?

Hvis du vælger at anvende kvintcirken til at finde hovedfunktionerne, skal du være opmærksom på, at det for nogle få tonearters vedkommende er nødvendigt at omregne subdominant eller dominant til sin enharmoniske tvilling. Det gør sig f.eks. gældende i fis-dur, hvor dominanten er C og ikke D, som kvintcirklen angiver. Du skal tilsvarende være opmærksom på dis- og es-mol.

Reglen er, at toneartens funktioner skal anvende den samme fortegnstype, som tonearten gør.

Kvintcirklen

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal