Smag på lektionen

Den ufuldkomne subdominant i dur

Smag på lektionen

Den ufuldkomne subdominant i dur

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Den ufuldkomne subdominant i dur“ i kurset om funktionsharmonik. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Når du skal bestemme, hvilke funktioner en akkord skal have, skal du stole på det, dine ører fortæller dig. Det betyder, at du nogle gange skal give akkorderne en anden funktion end den, becifringen angiver.

Lyt til eksemplet. Det er en lille kadence i g-dur. Hvilke funktioner fortæller dine ører dig, der er tale om?

Nodeeksempel

Eksempel 1

Akkorderne klinger som tonika, subdominant, dominant og tonika.

Analysér nu akkorderne og bestem, hvilke becifringer de skal have.

Nodeeksempel

Eksempel 2

Akkorderne becifres som G, Am/c, D7 og G. Der er altså noget underligt ved akkord nummer 2. Den klinger tydeligt som en subdominant, men becifres som en 2.-trinsakkord.

Undersøg eksemplet igen. Hvad tror du årsagen er til at Am/C opleves som en subdominant?

Nodeeksempel

Eksempel 3

Der er to årsager til, at akkorden Am/C opleves som en subdominant. Den ene er bastonen, c, der er subdominantens grundtone. Den anden årsag er, at subdominantens grundtone er fordoblet, og det giver ekstra vægt til funktionen som subdominant.

Akkorden kaldes en ufuldkommen subdominant, fordi akkorden klinger som en subdominant med sekst, hvor kvinten mangler. En ufuldkommen subdominant angives med symbolet . Det er ikke normalt at angive bastonen til en ufuldkommen subdominant, fordi den ikke forekommer i omvendinger.

Den manglende kvint i den ufuldkomne subdominant opleves ikke tydeligt. Det er helt ligesom den manglende grundtone i den ufuldkomne dominant.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal