Smag på lektionen

Bindebuer

Smag på lektionen

Bindebuer

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i lektionen, „Bindebuer“ i kurset om nodelæsning. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Nogle gange har man brug for at forlænge varigheden af en node. En måde at gøre det på er ved at binde to noder sammen med en bindebue. En bindebue er en buet linje, som går fra den ene nodes nodehoved til den efterfølgende nodes nodehoved. De to sammenbundne noder skal have samme tonehøjde – ellers kan de ikke bindes sammen.

Undersøg eksemplet. Hvad er varigheden af de to sammenbundne noder?

Nodeeksempel

Eksempel 1: De sammenbundne noder er farvet grønne.

Når du sammenbinder to noder, skal tonen holdes de to noders sammenlagte værdi. Her er det to fjerdedelsnoder, der er bundet sammen. Varigheden er derfor + =

Hvis varigheden af de to sammenbundne noder er det samme som en halvnode, hvorfor har man så ikke bare skrevet en halvnode i stedet for?

Man kan ikke bare skrive en halvnode i stedet for, fordi der ikke er plads nok i takten til en halvnode. Taktarten er , og den samlede varighed af de begivenheder, der er i takten, må derfor ikke overskride 4 pulsslag. Den første node, hvor bindebuen begynder, falder på 4. Der er derfor kun plads til en enkelt fjerdedelsnode på den placering. Derfor må noden bindes sammen med den første node i den efterfølgende takt.

Eksemplet afspilles i et loop. Lad det spille i et stykke tid, mens du holder pulsen med foden og siger rytmen på „di“. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 2: De sammenbundne noder er farvet grønne.

Lad os prøve igen.

Undersøg eksemplet. Hvad er varigheden af de to sammenbundne noder? Og hvorfor er noderne bundet sammen? De overskrider jo ikke takten.

Nodeeksempel

Eksempel 3: Sammenbundne noder inden for samme takt.

Varigheden af de sammenbundne noder er + = 3 pulsslag. Noderne er bundet sammen, fordi der ikke findes en nodeværdi, der i sig selv har varigheden +

Eksemplet afspilles i et loop. Lad det spille i et stykke tid, mens du holder pulsen med foden og siger rytmen på „di“. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 4: Sammenbundne noder inden for samme takt.

Lad os prøve en sidste gang. Taktarten er nu .

Undersøg eksemplet. Hvad er varigheden af de to sammenbundne noder?

Nodeeksempel

Eksempel 5: Sammenbundne noder i .

Varigheden af de sammenbundne noder er + = = 4 pulsslag. Noderne er bundet sammen, fordi der ikke er plads til en helnode i takten.

Eksemplet afspilles i et loop. Lad det spille i et stykke tid, mens du holder pulsen med foden og siger rytmen på „di“. Bliv ved, indtil du kan gøre det fejlfrit.

Nodeeksempel

Eksempel 6: Sammenbundne noder i .

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til den første lektion i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.
example-modal