Smag på lektionen

Afledte tonenavne

Smag på lektionen

Afledte tonenavne

Her kan du læse introduktionen til  den musikteori, du kan lære i lektionen, „Afledte tonenavne“ i kurset om nodelæsning. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

Klaveret består af både hvide og sorte tangenter. De hvide tangenters tonenavne er stamtonerne, som du kender. De sorte tangenter har ikke på samme måde deres eget tonenavn. I stedet har de et navn, der afledes fra de stamtoner, de ligger mellem.

På klaveret er en af de sorte tangenter farvet grøn. Tangenten er en halv tone højere end g og en halv tone lavere end a.

Hvis tangentens navn er afledt fra g, tilføjes is til stamtonenavnet, fordi tonen er en halv tone højere end g. Navnet er derfor g + is = gis (det siges med et kort „i“ som i „mis“).

Hvis tangentens navn er afledt fra a, tilføjes s til stamtonenavnet, fordi tonen er en halv tone lavere end a. Navnet er derfor a + s = as (det siges med et kort „a“ som i „Mads“).

Klaver

Hvilke to tonenavne har tangenten, der ligger mellem stamtonerne d og e?

Tangenten mellem d og e er en halv tone højere end d og en halv tone lavere end e. Tonennavnet kan derfor være enten d + is = dis eller e + s = es (det udtales med et kort æ som i „gæs“: æs).

Klaver

Hvilke to tonenavne har tangenten, der ligger mellem stamtonerne a og b?

Tangenten mellem a og b er en halv tone højere end a og en halv tone lavere end b. Tonennavnet kan derfor være enten a + is = ais eller b + (e)s = bes (udtales „bæs“). Læg mærke til, at der tilføjes et e i bes. Det skyldes, at det ikke er til at udtale to konsonanter lige efter hinanden.

Klaver

Hvilke to tonenavne har tangenten, der ligger mellem stamtonerne f og g?

Tangenten mellem f og g er en halv tone højere end f og en halv tone lavere end g. Tonenavnet kan derfor være enten f + is = fis eller g + (e)s = ges. Læg mærke til, at ges også tilføjes et e, fordi navnet ellers ikke ville kunne udtales.

Klaver

Nu mangler du kun den sidste sorte tangent. Hvilke to tonenavne har tangenten, der ligger mellem stamtonerne c og d?

Tangenten mellem c og d er en halv tone højere end c og en halv tone lavere end d. Tonenavnet kan derfor være enten c + is = cis eller d + (e)s = des.
Klaver

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til de 2 første lektioner i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.