Smag på lektionen

Afledninger i mol

Smag på lektionen

Afledninger i mol

Her kan du læse introduktionen til den musikteori, du kan lære i lektionen „Afledninger i mol“ i kurset om funktionsharmonik. Det er kun en smagsprøve, der ikke er interaktiv.

I mol er det kun tonikaafledning, der anvendes. Reglen er den samme, som gælder i dur: Hvis tonika umiddelbart efterfølges af akkorden to skalatrin under, kalder man funktionen for en afledning. Til forskel fra dur er tonikaafledning i mol ikke identisk med parallelakkorden.

Undersøg eksemplet. Hvilken akkord er afledning, og hvilken er parallel – F eller C?

Nodeeksempel

Eksempel 1

F er tonikaafledning, fordi den følger lige efter tonika, og fordi den ligger to skalatrin under tonika. C er derimod tonikaparallel, fordi den ligger to skalatrin over tonika.

Lyt til eksemplet. Læg mærke til, hvordan tonikaafledningen klinger, og at den fungerer ligesom tonikaafledningen i dur, fordi den ligesom bliver trukket ud af og forlænger tonika. Læg også mærke til, hvor lidt funktionsharmonisk forbindelsen fra tonika til tonikaparallel i mol virker. I funktionsharmonik vil man i mol aldrig bevæge sig fra hovedfunktionen til parallellen.

Nodeeksempel

Eksempel 2

Lad os prøve med et andet eksempel.

Her er tonika i g-mol. Hvilken akkord skal følge lige efter for at danne en tonikaafledning.

Nodeeksempel

Eksempel 3

I g-mol er tonikaafledning akkorden, E, som ligger to skalatrin under tonika.

Nodeeksempel

Eksempel 4

Lad os prøve en sidste gang.

Her er tonika i b-mol. Hvilken akkord skal følge lige efter for at danne en tonikaafledning.

Nodeeksempel

Eksempel 5

I b-mol er tonikaafledning akkorden, G, som ligger 2 skalatrin under tonika (b, a, g).

Nodeeksempel

Eksempel 6

I mol anvendes subdominantafledning ikke. Akkorden, der ligger to skalatrin under subdominanten, er nemlig den formindskede treklang.

Ligesom i dur er den formindskede treklang ikke en selvstændig funktion – den klinger dårligt, hvis den har grundtonen i bassen. Det er netop derfor, at en ufuldkommen dominant eller subdominant altid har den formindskede akkords terts i bassen.

En afledning kræver, at bassen bevæger sig to skalatrin ned, og eftersom den formindskede akkords grundtone ikke kan være i bassen, kan den ikke fungere som en afledning.

Hør eksemplet. Det lyder en anelse som en afledning, men også underligt og forkert.

Nodeeksempel

Eksempel 7

Dominantafledning anvendes heller ikke i mol. Årsagen er, at dominantens durterts bliver opløst, hvis akkorden der ligger to skalatrin under følger lige efter. Det betyder, at man først skaber en stærk spænding mod tonika, hvor dominantens terts er ledetone mod tonika, for derefter at fjerne ledetonen igen.

Hør eksemplet. Læg mærke til, hvor underligt og lidt funktionsharmonisk forbindelsen lyder.

Nodeeksempel

Eksempel 8: De farvede noder angiver ledetonen og opløsningen af ledetonen.

I mol skal du være opmærksom på, at du kan møde afledninger af parallerne. Det vil sige ganske almindelige afledninger, som dem du kender i dur, men fordi tonearten er mol, betegnes afledningerne som „paf“ – altså  og . Her står „p“ for parallel og „af“ for afledning.

Hør eksemplet. Læg mærke til, at forbindelsen C til Am klinger helt som en almindelig afledning i dur.

Nodeeksempel

Eksempel 9

Lyst til mere?

Dette er kun en smagsprøve. Tilmeld dig og få:

  • masser af interaktive øvelser der sikrer, at du får det lært
  • auditive eksempler
  • et interaktivt klaver, hvor du har brug for det
  • aktive noder der viser, hvad der bliver spillet
  • en trin for trin guide, der bringer dig sikkert fremad.
  • træning, når det passer dig. Du skal kun bruge en mobiltelefon eller en computer og internet
  • gratis adgang til de 2 første lektioner i hvert kursus
  • mulighed for at tegne abonnement og få adgang til alle nuværende og kommende lektioner.